Base HRM - Phúc lợi: Cách tạo chính sách phúc lợi in

Sửa đổi trên: Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 4:42 CH


Mục đích:

  • Liệt kê các phúc lợi đang có của doanh nghiệp và gán cho nhân sự được áp dụng chính sách tương ứng.

  • Dữ liệu về phúc lợi sẽ tự động được dùng để tính lương lại Base Payroll.


Cách thực hiện:


Bước 1: Truy cập đường dẫn https://hrm.base.vn/benefits


Cách 1: Thủ công

Chọn Tạo phúc lợi => Nhập đầy đủ thông tin => Lưu lại

  • Loại phúc lợi: phúc lợi cá nhân hay công việc

  • Tính lặp lại: Loại phúc lợi này tính theo tần suất như thế nào (theo kỳ trả lương, theo tháng, theo tuần, theo năm, theo sự kiện).

  • Tính vào thu nhận trực tiếp hay không

  • Dạng phúc lợi: dạng đơn vị tiền tệ hay diễn giải bằng chữ

  • Giá trị: số tiền chi trả cho phúc lợi này

  • Cho phép người quản lý tạo phúc lợi cho nhân sự mà họ quản lý.


Cách 2: Tạo mới Phúc lợi bằng file excel


Chọn Phúc Lợi => Tạo mới => Nhập phúc lợi => tải file mẫu về máy để nhập thông tin sau đó tải Phúc lợi lên hệ thống.


            


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.