Base HRM - Lịch làm việc: Tạo mới và chỉnh sửa Ca làm việc in

Sửa đổi trên: Wed, 18 Tháng 5, 2022 tại 3:22 CH


Ca làm việc hỗ trợ việc tạo lịch làm việc nhanh và chính xác về thời gian. Để tạo và chỉnh sửa ca làm việc bạn cần truy cập https://hrm.base.vn/ hoặc chọn Base HRM từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

1, Tạo ca làm việc

Bước 1: Chọn "Lịch làm việc" => "Ca làm việc" => "Tạo mới"

Bước 2: Điền thông tin ca và "Lưu lại"

- Tên ca: tên để phân biệt giữa các ca

- Mã ca: dữ liệu để lưu dữ liệu ca, viết liền không dấu

- Standard shift points: Công chuẩn của ca

- Specify checkin -checkout period: Thời gian checkin, checkout cùng khoảng sớm nhất- muộn nhất chấp nhận log chấm công

- This is a cross-day (overnight) shift: tích chọn nếu là ca qua đêm (Lưu ý: nếu qua đêm số giờ cộng thêm sau 24h, VD: 27:15)

- Miêu tả: thêm thông tin ca nếu có

Chọn "Lưu lại" để tạo ca

2, Chỉnh sửa ca

Bước 1: Chọn "Lịch làm việc" => "Ca làm việc" => "Sửa" => "Chỉnh sửa"

Bước 2: Chỉnh sửa dữ liệu cần và chọn "Lưu lại"Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.