Base HRM

Base HRM - Nghỉ phép: Tạo chính sách nghỉ phép
Để cài đặt chính sách nghỉ phép cho nhân sự, bạn truy cập Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.b...
Fri, 20 Tháng 5, 2022 tại 2:08 CH
Base HRM - Nghỉ phép: Thêm chính sách nghỉ phép cho từng nhân sự
Để cài đặt chính sách nghỉ phép cho nhân sự, bạn truy cập Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.b...
Wed, 1 Tháng 3, 2023 tại 4:51 CH
Base HRM - Nghỉ phép: Cách thiết lập và chạy phép thâm niên
Đầu tiên bạn sẽ vào HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/ Sau khi vào Base HRM, màn hìn...
Thu, 12 Tháng 5, 2022 tại 11:27 SA
Base HRM - Nghỉ phép: Nhập dữ liệu phép từ file excel
Trong trường hợp: Bạn muốn bổ sung dữ liệu phép hàng loạt cho nhiều nhân sự trên Base HRM. Để nhập dữ liệu phép cho nhân sự bằng file excel, bạn truy cập B...
Tue, 31 Tháng 1, 2023 tại 9:59 SA
Base HRM - Ngày phép: Tính thâm niên theo ngày chính thức
Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.  Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ ...
Wed, 19 Tháng 10, 2022 tại 10:13 SA
Base HRM - Nghỉ phép: Thao tác chỉnh sửa ngày phép năm cho nhân viên
        Đầu tiên bạn sẽ vào HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/         Sau khi vào Bas...
Thu, 12 Tháng 5, 2022 tại 11:42 SA
Base HRM - Nghỉ phép: Cài đặt lên lịch tự động cộng dồn phép hàng năm
Trước khi sang năm mới, sẽ có tình trạng nhân sự không dùng hết phép trong năm cũ, và công ty có chính sách cho mang ngày phép tồn đó sang năm mới. Việc cài...
Thu, 29 Tháng 12, 2022 tại 11:27 SA
Base HRM - Nghỉ phép: Chuyển ngày phép hiện tại thành phép tồn (thủ công)
Trước khi sang năm mới, sẽ có tình trạng nhân sự không dùng hết phép trong năm cũ, và công ty có chính sách cho mang ngày phép tồn đó sang năm mới. Để thực ...
Thu, 29 Tháng 12, 2022 tại 11:35 SA
Base HRM - Nghỉ phép: Xóa ngày nghỉ phép tồn
Tùy theo chính sách của công ty (vào cuối năm, quý I năm sau...) thời điểm nào cần xóa toàn bộ ngày phép tồn, bạn thao tác như sau: Bước 1: Truy cập vào ht...
Thu, 29 Tháng 12, 2022 tại 11:12 SA
Base HRM - Nghỉ phép: Xóa dữ liệu nghỉ bù
Tùy theo chính sách của công ty (vào cuối năm, quý I năm sau...) thời điểm nào cần xóa toàn bộ ngày nghỉ bù, bạn thao tác như sau: Bước 1: Truy cập vào htt...
Thu, 12 Tháng 5, 2022 tại 11:24 SA