Base HRM - Nghỉ phép: Xóa ngày nghỉ phép tồn in

Sửa đổi trên: Thu, 29 Tháng 12, 2022 tại 11:12 SA


Tùy theo chính sách của công ty (vào cuối năm, quý I năm sau...) thời điểm nào cần xóa toàn bộ ngày phép tồn, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập vào https://hrm.base.vn/ hoặc chọn Base HRM trên thanh app

Bước 2: Tại phần Chính sách C&B, chọn Nghỉ phépBước 3: Chọn chính sách nghỉ phép bạn cần xử lý, nhấn vào dấu “..” >> Chọn Xóa ngày nghỉ phép tồn


Bước 4: Click Xác nhận cài đặt để xóa

LƯU Ý: Dữ liệu đã xóa không thể khôi phục lại được

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.