Base HRM - Nghỉ phép: Thao tác chỉnh sửa ngày phép năm cho nhân viên in

Sửa đổi trên: Thu, 12 Tháng 5, 2022 tại 11:42 SA


        Đầu tiên bạn sẽ vào HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/


        Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:        Để thao tác chỉnh sửa ngày phép năm cho nhân viên, có 2 cách để thực hiện


        Cách 1: Chỉnh sửa trực tiếp cho thành viên

Bước 1: Trong Danh sách nhân sự >> Chọn “Lịch làm việc và nghỉ phép” >> Click chuột vào tên bạn cần chỉnh sửa, sẽ có biểu tượng cây bút >> Chọn “Edit PTO enrollment”


               


Bước 2: Trong Edit PTO enrollment, có 4 thuật ngữ chính:

  • Latest carry over: số ngày phép tồn năm trước

  • Phép trong năm: số ngày phép cộng dồn tính tới thời điểm hiện tại

  • PTO by length of services: số ngày phép thâm niên

  • Total balance = Latest carry over + Phép trong năm + PTO by length of services


        Để chỉnh sửa ngày phép năm, chọn “Phép trong năm” để thay đổi >> chọn “Lưu lại”        Cách 2: Cập nhật ngày phép năm cho nhân viên bằng file excel

Bước 1: Kéo chuột xuống dưới, trong “Chính sách C&B”, chọn “Nghỉ phép” >> chọn “Tạo mới” >> chọn “Import danh sách tham gia”


               

Bước 2: Tải file excel mẫu về, bằng cách chọn “Download”, sau đó điền thông tin chính xác tương ứng với 7 cột trong file*Tip: Để thao tác nhanh hơn thay vì nhập thông tin trong cột “Mã nhân viên” & “Tên nhân sự”, trong “Danh sách nhân sự”, rơ chuột vào “Tạo mới”, chọn “Export danh sách nhân sự” >> chọn “Export thông tin các thông tin cơ bản” >> sau đó, copy 2 cột đầu tiên, dán vào 2 cột tương ứng trong file “PTO enrollments” đã tải trước đó.


               

                               

Trong cột “PTO Policy ID”, điền mã chính sách như sau:

    - Bước 1: chọn dấu ".." kế bên tên chính sách >> chọn "chỉnh sửa"

    - Bước 2: trong "mã chính sách", copy mã và dán vào cột "PTO policy ID" cho nhân viên tương ứng.            *Lưu ý: 

            - Dữ liệu trong cột "Ngày tham gia" phải định dạng text.

            - Trong cột “Current Balance”, “Phép tồn” & “Phép trong năm”, điền 1 con số & format theo dạng text


Bước 3: sau khi đã cập nhật thông tin trên file excel, trên HRM, trong “Nghỉ phép” >> chọn “Tạo mới” >> chọn “Import danh sách tham gia” >> chọn “Choose file” >> chọn “Tiếp tục”


        Tiếp theo, kiểm tra lại thông tin đã điền trong “Xem trước dữ liệu” >> chọn “Import”Bước 4: Kiểm tra lại thông tin đã được cập nhật trong “Danh sách nhân sự” >> mục “Lịch làm việc & nghỉ phép”.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.