Base HRM - Thuế: Cách gán chính sách thuế cho nhân sự in

Sửa đổi trên: Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 4:46 CH        Mục đích:

 • Lưu trữ được thông tin thuế của từng nhân sự (theo biểu mẫu lũy tiến, theo mức cố định 10% hoặc theo diện không cần đóng thuế)

 • Hệ thống sẽ dùng chính sách được áp dụng tại HRM để tính ra mức thuế tương ứng tại Base Payroll. 


            Cách thực hiện:


Bước 1: Truy cập đường dẫn https://hrm.base.vn/policy/taxes

 • Ở giao diện này đã có 2 chính sách thuế (theo biểu mẫu lũy tiến và mức cố định 10%)

 • Ngoài 2 chính sách ở trên, bạn có thể tạo chính sách thuế mới để phù hợp với mức đóng thuế của công ty. 

Bước 2: Gán chính sách thuế cho nhân sự (3 cách: thủ công, theo nhóm hoặc upload từ excel)


Cách 1Thao tác thủ công với từng nhân sự:

                            

            Tại mục Pendings => Enroll tax policy => Nhập thông tin và lưu lại

 • Ngày tham gia (Ngày áp dụng chính sách): 

  • Start_date: Lấy ngày hiện tại là ngày áp dụng chính sách.

  • Custome_date: Bạn sẽ chọn ngày mà chính sách được áp dụng. 

 • Chính sách thuế:

  • Thuế theo biểu mẫu lũy tiến 

  • Thuế theo mức cố định 10%

 • Ghi chú :

 • Lựa chọn 1: Thêm người tham gia: Thêm người tham gia mới vào chính sách này

 • Lựa chọn 2: override (Khi nhân sự đã được gán chính sách thuế thì chọn chính sách mới sẽ ghi đè chính sách cũ trước đó => Chọn chính sách mới). “Đây là lựa chọn thường được dùng”.

 • Lựa chọn 3: Tạo cho chính sách của quá khứ 

 • Lựa chọn 4: Tạo chính sách đầu tiên

 • Tích Skip error records nếu muốn bỏ các mục ghi nhận lỗi.

Cách 2: Gán chính sách thuế theo từng nhóm nhân sự.

 • Chọn Thêm người tham gia => Chọn "Thêm nhiều người tham gia" => Sau đó tag username của các thành viên muốn gán chính sách và lưu lại


 • Tags: Chọn 1 hoặc nhiều nhân sự.

 • Areas: Chọn theo chuyên môn.

 • Offices: Chọn theo văn phòng.

 • Positions: Chọn theo vị trí làm việc.


Cách 3: Gán chính sách thuế thông qua file excel.


Chọn Create => Import first-time enrollments => Soạn file theo mẫu => Tải file và Lưu lại.Bước 3: Kiểm tra và sửa đổi các chính sách đã gán tại mục Enrollments**Lưu ý: 

 • Với những nhân sự không đóng thuế là nhân sự không cần gán chính sách thuế (sẽ nằm ở mục Pendings). 
 • Bạn có thể tự tạo ra các chính sách thuế mà doanh nghiệp có để tiện theo dõi.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.