Base HRM - Ngày phép: Tính thâm niên theo ngày chính thức in

Sửa đổi trên: Wed, 19 Tháng 10, 2022 tại 10:13 SA


Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.


 Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:Hiện tại hệ thống đang mặc định tính thâm niên theo ngày bắt đầu làm việc của nhân sự. Muốn cài tính thâm niên theo ngày chính thức, bạn làm theo các bước sau:

        Bước 1: Chọn biểu tượng cài đặt > mục “Công ty”         Bước 2: Kéo chuột xuống phía dưới > Tại "Cấu hình mở rộng" tích mục "Tính thâm niên theo ngày chính thức" và ấn "Lưu lại"Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.