Base HRM - Nghỉ phép: Cài đặt lên lịch tự động cộng dồn phép hàng năm in

Sửa đổi trên: Thu, 29 Tháng 12, 2022 tại 11:27 SA


Trước khi sang năm mới, sẽ có tình trạng nhân sự không dùng hết phép trong năm cũ, và công ty có chính sách cho mang ngày phép tồn đó sang năm mới. Việc cài đặt trước lịch tự động cộng dồn phép hàng năm sẽ giúp khi kết thúc năm cũ phép trong năm, phép thâm niên sẽ tự động được chuyển thành phép tồn theo đúng lịch.


Để cài đặt lên lịch tự động cộng dồn phép, bạn truy cập vào https://hrm.base.vn/ hoặc chọn Base HRM trên thanh app và làm thao hướng dẫn sau:


  • Bước 1: Tại trang Home, Chính sách C&B >> Chọn Nghỉ phép


  • Bước 2: Tại chính sách cần cài đặt, bạn click icon ".." >> Lên lịch tự động cộng dồn hàng năm


  • Bước 3: Bạn chọn ngày và tháng cần lên lịch theo nhu cầu >> Chọn Lưu lại để hoàn tất thao tác


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.