Base HRM - Nghỉ phép: Chuyển ngày phép hiện tại thành phép tồn (thủ công) in

Sửa đổi trên: Thu, 29 Tháng 12, 2022 tại 11:35 SA


Trước khi sang năm mới, sẽ có tình trạng nhân sự không dùng hết phép trong năm cũ, và công ty có chính sách cho mang ngày phép tồn đó sang năm mới. Để thực hiện thao tác này, bạn truy cập Base HRM trong kho app hoặc theo đường dẫn https://hrm.base.vn/


Bước 1: Tại màn hình Home, tại Chính sách C&B >> chọn Nghỉ phépBước 2: Click dấu (..) tại chính sách phép cần xử lý=> Cộng dồn phép năm


Bước 3: Click Xác nhận cập nhật để hoàn tất thao tác 

LƯU Ý: Khi đã reset thành công không thể chuyển lại dữ liệu

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.