Base HRM - Nghỉ phép: Cách thiết lập và chạy phép thâm niên in

Sửa đổi trên: Fri, 19 Tháng 1, 2024 tại 5:13 CH


Bạn vào HRM bằng cách chọn biểu tượng HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào bằng đường dẫn https://hrm.base.vn/ 


Bước 1 : Bạn vào HRM >> Nghỉ phép


Bước 2 : Tại chính sách phép cần cài đặt phép thâm niên, bạn chọn".." >> Nghỉ phép thưởng theo thâm niên.


Bước 3 : Chọn "Phương pháp tính phép thâm niên" - Cơ bản/Nâng cao

* Phương pháp "Cơ bản": Nhân sự sẽ được cộng phép mỗi năm 1 lần, với điều kiện là có thâm niên lớn hơn hoặc bằng các mốc đã cài đặt.

Cách cài đặt: Bạn điền các cột Thâm niên theo tháng  Số ngày phép được cộng >> Lưu lại

Ví dụ, với cài đặt như trên, giả sử Nhân sự lên chính thức từ 25/10/2020:

- Ngày 25/10/2025, NS đủ 60 tháng thâm niên -> Cộng 1 phép thâm niên

- Ngày 01/01/2026, đã sang năm tiếp theo, hệ thống quét 1 lần nữa -> NS đáp ứng được mốc thâm niên 60 tháng -> Cộng thêm 1 phép thâm niên.

Ngày 01/01/2027, tương tự, Cộng 1 phép thâm niên

....

- Ngày 01/01/2031, NS đã đáp ứng được mốc thâm niên 120 tháng -> Cộng 2 phép thâm niên.


* Phương pháp "Nâng cao": Nhân sự được cộng thâm niên vào đúng ngày họ tròn số tháng theo các mốc đã cài đặt.

Cách cài đặt: Bạn điền các cột Thâm niên từ ..... cứ mỗi ..... cộng thêm....

Ví dụ, với cài đặt như trên thì:
- Thâm niên từ 60 tháng, cứ mỗi 12 tháng, cộng 1 ngày

- Thâm niên từ 120 tháng, cứ mỗi 12 tháng, cộng 2 ngày

Nếu 1 nhân sự bắt đầu lên chính thức từ 01/10/2020 thì:

- Ngày 01/10/2025, NS đủ 60 tháng thâm niên (5 năm) -> Cộng 1 phép thâm niên

- Ngày 01/10/2026, lại thêm 12 tháng -> Cộng thêm 1 phép thâm niên

...

- Ngày 01/10/2030, NS đủ 120 tháng thâm niên (10 năm) -> Cộng 2 phép thâm niên

- Ngày 01/10/2031, lại thêm 12 tháng -> Cộng thêm 2 phép thâm niên


Lưu ý:

+ Bạn có thể xem logic Cách hệ thống cộng phép thâm niên tự động cho nhân sự theo từng loại chính sách TẠI ĐÂY

+ Hướng dẫn cài ngày bắt đầu tính phép thâm niên theo Ngày chính thức hoặc Ngày bắt đầu. TẠI ĐÂYCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.