Base HRM: Cách cộng phép thâm niên tự động cho nhân sự theo chính sách của công ty in

Sửa đổi trên: Mon, 16 Tháng 1, 2023 tại 5:42 CH


1, Điều kiện cộng phép 

  • Nhân sự đã đủ số tháng thâm niên theo cài đặt chính sách 

  • Trong năm đó nhân sự chưa được cộng phép thâm niên 

2, Thời điểm cộng phép:

  • Đối với chính sách cộng phép hàng tháng: Phép thâm niên được cộng vào ngày cài đặt “Tự động cộng phép hàng tháng” 

  • Đối với chính sách cộng phép vào đầu năm: Phép thâm niên được cộng vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm. 

*Lưu ý: Phép thâm niên được cộng duy nhất một lần một năm. Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.