Base HRM

C&B CHECKLIST: Những thao tác thường thực hiện trên Base HRM+
Bên dưới là những thao tác mà bộ phận C&B thường thực hiện trong tháng. click vào từng mục nếu muốn xem hướng dẫn chi tiết   STT THAO TÁC ( C...
Wed, 1 Tháng 12, 2021 at 9:16 SA
Base HRM - Thiết kế tổ chức: Không chọn được Nhóm khi tạo nghiệp vụ
- Câu hỏi: "Khi tạo nghiệp vụ mới, mục "Nhóm" chỉ hiện các mục màu đen đậm và không chọn được?" - Nguyên nhân là do bạn chưa tạo các ...
Tue, 29 Tháng 11, 2022 at 11:21 SA
Base HRM - Nhân sự: Khi có nhân sự mới vào công ty cần chấm công tính lương
1. Tạo tài khoản mới: Trường hợp nhân sự cần trải qua quy trình Onboard - app Onboard: Trường hợp nhân sự không cần qua quy trình Onboard - app HRM: ...
Tue, 29 Tháng 11, 2022 at 11:33 SA
Base HRM - Nhân sự: Hướng dẫn sửa lương và lương cơ bản
Để sửa lương/lương cơ bản của nhân sự, bạn truy cập vào https://hrm.base.vn/ hoặc  Icon Base HRM trên thanh menu và thao tác như sau: Bước 1: Chọn chi tiế...
Tue, 29 Tháng 11, 2022 at 10:18 SA
Base HRM - Lịch làm việc: Sự khác nhau của Per day/ Per shift khi tạo lịch làm việc
1, Sự khác nhau giữa Per day/ Per shift - Khi cài đặt lịch làm việc, lựa chọn dạng Per day/ Per shift trong Checkin/Checkout Policy sẽ ảnh hưởng tới số lần...
Wed, 25 Tháng 5, 2022 at 2:52 CH
Base HRM - Hợp đồng: Vì sao không xóa được hợp đồng của nhân sự?
1, Nguyên nhân Trong nhiều trường hợp, quản lý nhân sự muốn xóa dữ liệu hợp đồng để tạo lại nhưng một số hợp đồng không cho phép xóa mà báo lỗi như sau: ...
Tue, 29 Tháng 11, 2022 at 9:50 SA
Base HRM - Nghỉ phép: Đã gán chính sách phép nhưng nhân sự vẫn chưa có phép
Bạn đã gán chính sách nghỉ phép cho nhân sự rồi, tuy nhiên nhân sự vẫn chưa có phép của tháng đó. Nguyên nhân thường gặp: Do ngày gán chính sách đã qua ngà...
Tue, 29 Tháng 11, 2022 at 10:21 SA