Base HRM

C&B CHECKLIST: Những thao tác thường thực hiện trên Base HRM+
Bên dưới là những thao tác mà bộ phận C&B thường thực hiện trong tháng. click vào từng mục nếu muốn xem hướng dẫn chi tiết   STT THAO TÁC ( C...
Wed, 1 Tháng 12, 2021 tại 9:16 SA
C&B: Hướng dẫn thao tác chốt công lương cuối tháng
Đây là cuốn sổ tay dành cho C&B, hướng dẫn C&B các thao tác chốt công lương cuối tháng. Đồng thời cũng chỉ ra những lỗi thường gặp và hướng dẫn cách...
Thu, 9 Tháng 11, 2023 tại 3:31 CH
Base HRM - Lịch làm việc: Sự khác nhau của Per day/ Per shift khi tạo lịch làm việc
1, Sự khác nhau giữa Per day/ Per shift - Khi cài đặt lịch làm việc, lựa chọn dạng Per day/ Per shift trong Checkin/Checkout Policy sẽ ảnh hưởng tới số lần...
Wed, 25 Tháng 5, 2022 tại 2:52 CH
Base HRM - Thiết kế tổ chức: Không chọn được Nhóm khi tạo nghiệp vụ
- Câu hỏi: "Khi tạo nghiệp vụ mới, mục "Nhóm" chỉ hiện các mục màu đen đậm và không chọn được?" - Nguyên nhân là do bạn chưa tạo các ...
Tue, 29 Tháng 11, 2022 tại 11:21 SA
Base HRM - Hợp đồng: Vì sao không xóa được hợp đồng của nhân sự?
1, Nguyên nhân Trong nhiều trường hợp, quản lý nhân sự muốn xóa dữ liệu hợp đồng để tạo lại nhưng một số hợp đồng không cho phép xóa mà báo lỗi như sau: ...
Tue, 29 Tháng 11, 2022 tại 9:50 SA
Base HRM: Phân biệt tài khoản ảo và tài khoản thông thường
Tài khoản ảo trên HRM là những tài khoản dùng để tính công lương, và không có tài khoản đăng nhập vào phần mềm. Tài khoản ảo có thể kích hoạt thành tài kho...
Tue, 8 Tháng 8, 2023 tại 3:09 CH
Base HRM - Nhân sự: Khi có nhân sự mới vào công ty cần chấm công tính lương
1. Tạo tài khoản mới: Trường hợp nhân sự cần trải qua quy trình Onboard - app Onboard: Trường hợp nhân sự không cần qua quy trình Onboard - app HRM: ...
Tue, 29 Tháng 11, 2022 tại 11:33 SA
Base HRM : Nhân sự từ thử việc lên chính thức cần làm những gì?
Khi nhân sự kết thúc quá trình thử việc và lên chính thức bạn không biết mình cần thao tác gì trên HRM?  Bài viết này sẽ giúp bạn nắm rõ được quy trình thực...
Thu, 11 Tháng 1, 2024 tại 9:19 SA
Base HRM - Nhân sự: Hướng dẫn sửa lương và lương cơ bản
Để sửa lương/lương cơ bản của nhân sự, bạn cần kiểm tra lại nhân sự có đề xuất tăng lương hay quyết định nhận tuyển( offer) nào không nhé Payroll sẽ nhận t...
Fri, 11 Tháng 8, 2023 tại 9:39 SA
Base HRM - Nhân sự: Cách sửa email nhân sự
Để sửa email của nhân sự trên HRM, bạn thao tác theo các bước như sau: Bước 1: Vào Account.base.vn và thay đổi email của nhân sự Lưu ý: Chỉ owner hệ thố...
Tue, 30 Tháng 5, 2023 tại 12:21 SA