Base HRM

C&B CHECKLIST: Những thao tác thường thực hiện trên Base HRM+
Bên dưới là những thao tác mà bộ phận C&B thường thực hiện trong tháng. click vào từng mục nếu muốn xem hướng dẫn chi tiết   STT THAO TÁC ( C...
Wed, 1 Tháng 12, 2021 tại 9:16 SA
Base HRM - Thiết kế tổ chức: Không chọn được Nhóm khi tạo nghiệp vụ
- Câu hỏi: "Khi tạo nghiệp vụ mới, mục "Nhóm" chỉ hiện các mục màu đen đậm và không chọn được?" - Nguyên nhân là do bạn chưa tạo các ...
Tue, 29 Tháng 11, 2022 tại 11:21 SA
Base HRM - Nhân sự: Khi có nhân sự mới vào công ty cần chấm công tính lương
1. Tạo tài khoản mới: Trường hợp nhân sự cần trải qua quy trình Onboard - app Onboard: Trường hợp nhân sự không cần qua quy trình Onboard - app HRM: ...
Tue, 29 Tháng 11, 2022 tại 11:33 SA
Base HRM - Nhân sự: Hướng dẫn sửa lương và lương cơ bản
Để sửa lương/lương cơ bản của nhân sự, bạn cần kiểm tra lại nhân sự có đề xuất tăng lương hay quyết định nhận tuyển( offer) nào không nhé Payroll sẽ nhận t...
Wed, 1 Tháng 3, 2023 tại 5:23 CH
Base HRM - Lịch làm việc: Sự khác nhau của Per day/ Per shift khi tạo lịch làm việc
1, Sự khác nhau giữa Per day/ Per shift - Khi cài đặt lịch làm việc, lựa chọn dạng Per day/ Per shift trong Checkin/Checkout Policy sẽ ảnh hưởng tới số lần...
Wed, 25 Tháng 5, 2022 tại 2:52 CH
Base HRM - Hợp đồng: Vì sao không xóa được hợp đồng của nhân sự?
1, Nguyên nhân Trong nhiều trường hợp, quản lý nhân sự muốn xóa dữ liệu hợp đồng để tạo lại nhưng một số hợp đồng không cho phép xóa mà báo lỗi như sau: ...
Tue, 29 Tháng 11, 2022 tại 9:50 SA
Base HRM: Làm thế nào để nhân sự được cộng và sử dụng phép vào đúng ngày sinh nhật?
Bài toán: Chính sách dành cho nhân viên đạt thâm niên 3 năm sẽ được cộng thêm 1 ngày nghỉ phép vào đúng ngày sinh nhật. Phương án: Bước 1:Truy cập app Base...
Mon, 16 Tháng 1, 2023 tại 5:18 CH
Base HRM - Nghỉ phép: Đã gán chính sách phép nhưng nhân sự vẫn chưa có phép
Bạn đã gán chính sách nghỉ phép cho nhân sự rồi, tuy nhiên nhân sự vẫn chưa có phép của tháng đó. Nguyên nhân thường gặp: Do ngày gán chính sách đã qua ngà...
Tue, 29 Tháng 11, 2022 tại 10:21 SA
Base HRM: Nhân viên tạo đơn nghỉ phép nhưng không được duyệt và bị tính công sai
Tình huống: Nhân viên tạo đơn xin nghỉ phép, đã nghỉ nhưng quản lý quên duyệt đơn Timeoff. Cuối tháng chốt công nhân sự không được tính công ngày nghỉ hôm đ...
Mon, 16 Tháng 1, 2023 tại 5:31 CH
Base HRM: Nhập nghỉ phép cho nhân sự từ lúc tạo danh sách nhân sự có được không?
Tình huống : Khách muốn nhập chính sách nghỉ phép kèm với thao tác thêm mới nhân sự Xử lý: Tách rời 2 thao tác  Bước 1: Tạo mới nhân sự trên HRM Bước 2...
Mon, 16 Tháng 1, 2023 tại 5:39 CH