Base HRM - Nghỉ phép: Đã gán chính sách phép nhưng nhân sự vẫn chưa có phép in

Sửa đổi trên: Thu, 28 Tháng 12, 2023 tại 2:43 CH


Bạn đã gán chính sách nghỉ phép cho nhân sự rồi, tuy nhiên nhân sự vẫn chưa có phép của tháng đó.

Nguyên nhân thường gặp: Do ngày gán chính sách đã qua ngày cộng phép tự động của hệ thống.

Bạn kiểm tra thông tin của 2 mục sau nhé

- Kiểm tra ngày gán chính sách cho nhân sự

Ngày gán chính sách chính là ngày tạo. Không phải ngày có hiệu lực

- Kiểm tra ngày cộng phép tự động của hệ thống


- Kiểm tra ngày cộng phép tự động của hệ thống

Ví dụ: Công ty bạn cộng phép tự động vào ngày mùng 5 hàng tháng

Còn ngày bạn gắn chính sách nghỉ phép cho user là 14 tháng 8

==> Như vậy đến mùng 5 tháng sau (tức 5 tháng 9), hệ thống mới tự động cộng 1 phép cho nhân sự

Còn mùng 5.8 tháng này đã qua rồi, nên hệ thống không cộng ngược vào quá khứ nữa

+ Nếu bạn rơi vào trường hợp gán chính sách sau ngày hệ thống cộng phép tự động như trên, mà vẫn muốn nhân sự có phép của tháng đó >>Thì khi gắn chính sách cho nhân viên, bạn nhớ điền thêm 1 phép vào ô Phép năm cho nhân sự nhé

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.