Base HRM - Nhân sự: Hướng dẫn sửa lương và lương cơ bản in

Sửa đổi trên: Thu, 22 Tháng 12, 2022 at 11:31 SA


Để sửa lương/lương cơ bản của nhân sự, bạn cần kiểm tra lại nhân sự có đề xuất tăng lương hay quyết định nhận tuyển( offer) nào không nhé

Payroll sẽ nhận thông tin về lương và lương cơ bản theo cơ chế sau:

TH1: Trường hợp nhân sự không có đề xuất tăng lương nào, không có lương offer thì sửa trực tiếp lương trong chi tiết nhân sự 

TH2: Trường hợp nhân sự không có đề xuất tăng lương nào, có lương offer thì sửa lương offer

TH3: Trường hợp nhân sự có đề xuất tăng lương , có lương offer thì cần tạo 1 đề xuất tăng lương mới

Bạn truy cập vào https://hrm.base.vn/ hoặc  Icon Base HRM trên thanh menu và thao tác như sau:

  • Bước 1: Chọn chi tiết 1 nhân sự từ Danh sách nhân sự

  • Bước 2: Chọn phần thông tin công việc >> Chọn Lịch sử phát triển sự nghiệp 

TH1: Nhân sự có phát triển sự nghiệp đề xuất tăng lương

Bạn nhấn vào dấu 2 chấm ở cuối đề xuất, chọn sửa thông tin về lương

Điền mức lương cần sửa và nhấn lưu lại

Hoặc bạn thao tác 1 đề xuất tăng lương mới để thay đổi mức lương cho nhân sự

TH2: Trường hợp nhân viên chưa có đề xuất tăng lương nào, nhưng có quyết định nhận tuyển

Bạn thao tác sửa quyết định nhận tuyền để sửa lương nhé

Hoặc bạn tạo 1 quyết  định tăng lương mới để thay đổi lương của nhân sựTh3: Nhân sự không có phát triển sự nghiệp, không có quyết định nhận tuyển

Bạn thao tác sửa trong chi tiết nhân sự trên HRM

Bạn chọn Thông tin công việc >> Sửa thông tin lương

Sửa thông tin lương

Sau khi sửa xong lương, payroll sẽ nhận thông tin sửa này để tính toán lương cho nhân sự

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.