Base HRM - Thiết kế tổ chức: Không chọn được Nhóm khi tạo nghiệp vụ in

Sửa đổi trên: Tue, 29 Tháng 11, 2022 tại 11:21 SA


- Câu hỏi: "Khi tạo nghiệp vụ mới, mục "Nhóm" chỉ hiện các mục màu đen đậm và không chọn được?"

- Nguyên nhân là do bạn chưa tạo các nhóm nhỏ

- Cách xử lý: Thêm nhóm bằng cách vào "Danh sách nghiệp vụ" => "Tổ chức" => "Thêm nhóm"


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.