Base HRM - Nhân sự: Khi có nhân sự mới vào công ty cần chấm công tính lương in

Sửa đổi trên: Tue, 29 Tháng 11, 2022 tại 11:33 SA


1. Tạo tài khoản mới:

  1. Trường hợp nhân sự cần trải qua quy trình Onboard - app Onboard:

  2. Trường hợp nhân sự không cần qua quy trình Onboard - app HRM:


2. Thêm quyết định nhận tuyển

3. Lập hợp đồng


4. Thêm mã chấm công cho nhân sự

  • Bước 1: Cho nhân sự đăng ký vân tay và mã số tại máy chấm công của doanh nghiệp.

Truy cập https://hrm.base.vn/ hoặc app Base HRM từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

  • Bước 2: Chọn “Lịch làm việc” trong Chính sách C&B => Chọn “Mã chấm công”

Ở đây, có 2 cách thêm mã chấm công cho nhân sự:

Cách 1: Thêm mã chấm công cho từng nhân sự (áp dụng với số nhân sự ít)

  • Bước 3: Chọn “Tạo mới” => Chọn “Create checkin code”. Tại bảng “Lựa chọn một nhân sự”, chọn nhân sự cần thêm mã chấm công


  • Bước 4: Tại bảng “Thêm mã chấm công” => Điền “Văn phòng” và “Mã chấm công” của nhân sự => Chọn “Lưu lại”

Cách 2: Thêm mã chấm công cho nhiều nhân sự


5. Thêm phúc lợi cho nhân sự (phụ cấp điện thoại, tiền ăn ca, …)

6. Thêm chính sách nghỉ phép

7. Thêm chính sách bảo hiểm

8. Thêm chính sách thuế

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.