Base HRM - Hợp đồng: Thêm quyết định nhận tuyển cho nhân sự in

Sửa đổi trên: Wed, 18 Tháng 5, 2022 tại 3:24 CH


Quyết định nhận tuyển là quyết định đầu tiên với mỗi nhân sự khi tham gia vào một công ty. Để thực hiện tạo quyết định nhận tuyển cho một nhân sự bạn truy cập https://hrm.base.vn/ hoặc chọn Base HRM từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Cách 1: Tạo trực tiếp

Bước 1: Chọn "Hợp đồng lao động" => "Tạo mới"

Bước 2: Chọn nhân sự và chính sách nhận tuyển => "Tiếp tục"

Bước 3: Điền các thông tin trong Quyết định nhận tuyển => "Lưu lại" để hoàn thành tạo

- Sau khi điền đủ thông tin cho nhân sự tích chọn "Update employee profile with this offer detail" để cập nhật quyết định vào hồ sơ nhân sự chi tiết.


Cách 2: Cập nhật bằng file excel

Bước 1: Chọn "Hợp đồng lao động" => "Quyết định nhận tuyển" => Di chuột vào Tạo mới và chọn "Nhập quyết định nhận tuyển"

Bước 2: Điền file mẫu và cập nhật file

- Chọn "Download" để tải file mẫu

- Sau khi file đã hoàn thiện cập nhật file vào mục "Choose file" và chọn "Tiếp tục" để xem trước, kiểm tra dữ liệu cập nhật

- Cuối cùng, "Lưu" file để cập nhật các Quyết định.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.