Base Onboard: Tạo mới ứng viên onboard in

Sửa đổi trên: Mon, 9 Tháng 5, 2022 tại 2:57 CH


Để tạo onboard cho 1 nhân sự mới, bạn truy cập https://onboard.base.vn/ hoặc chọn Base Onboard từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn quy trình onboard phù hợp => Chọn "Tạo mới"

Bước 2: Điền thông tin nhân sự và "Lưu"

- Quy trình: Chọn quy trình cho nhân sự, mặc định là quy trình hiện tại đã chọn

- Tên, Họ: Họ tên ứng viên

- Email: Mail ứng viên

- Chức vụ: Chức vụ ứng viên

- Người quản lý: tag quản lý trực tiếp của ứng viên

- Team: Chọn team của nhân sự đó

- Chi nhánh: chọn chi nhánh ứng viên onboard

- Thời gian: thời gian nhân sự onboard. 

Lưu ý: Nên chọn thời gian muộn hơn hiện tại để sau khi gửi mail nhân sự có thời gian thực hiện onboard online

- Số ngày thử việc

- Thông tin thêm

Chọn "Lưu lại" để hoàn thành thêm ứng viên onboard.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.