Base Onboard

Base Onboard: Phân quyền Admin app Base Onboard
Để phân quyền cho 1 thành viên là app admin Base Onboard, bạn sử dụng tài khoản  owner truy cập  tìm ứng dụng Base Onboard Tại đây, bạn tag usernam...
Mon, 13 Tháng 12, 2021 tại 4:16 CH
Base Onboard: Cách tạo 1 quy trình Onboard
Để tạo 1 quy dình onboard, bạn cần truy cập ứng dụng Base Onboard trong kho app hoặc theo đường dẫn https://onboard.base.vn/ - Bước 1: Tại màn hình làm ...
Mon, 13 Tháng 12, 2021 tại 4:14 CH
Base Onboard: Thêm hồ sơ nhân viên mới onboard bằng file excel
Bạn truy cập vào https://onboard.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Onboard trên thanh menu app, sau đó làm theo hướng dẫn sau:   Bước 1: Tại trang chủ Base On...
Fri, 10 Tháng 2, 2023 tại 10:06 SA
Base Onboard: Cài đặt công ty trong Base Onboard
Để cài đặt công ty, bạn cần truy cập ứng dụng Base Onboard trong kho app hoặc theo đường dẫn https://onboard.base.vn/ -Bước 1: Tại màn hình làm việc của...
Mon, 13 Tháng 12, 2021 tại 4:14 CH
Base Onboard - Cài đặt mẫu email trong quy trình
Trong quy trình Onboard, sau khi thực hiện thêm ứng viên vào quy trình, hệ thống sẽ hỗ trợ gửi mail tự động cho ứng viên. Để cài đặt mail tự động trong quy ...
Thu, 7 Tháng 7, 2022 tại 2:57 CH
Base Onboard: Thêm trường tùy chỉnh trong quy trình onboard
Trong thực tế, khi onboard nhân sự, ngoài những thông tin cơ bản cần thiết, mỗi công ty sẽ cần cập nhật thông tin bổ sung khác, vậy bạn có thể tạo trường th...
Tue, 28 Tháng 6, 2022 tại 4:37 CH
Base Onboard: Tạo mới ứng viên onboard
Để tạo onboard cho 1 nhân sự mới, bạn truy cập https://onboard.base.vn/ hoặc chọn Base Onboard từ menu app và làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn quy trìn...
Mon, 9 Tháng 5, 2022 tại 2:57 CH
Base Onboard: Thay đổi thời gian Onboard
Trong trường hợp: Khi thành viên click vào link Onboard nhưng hệ thống báo lỗi thời gian onboard đã kết thúc. Để thay đổi lại thời gian onboard, bạn c...
Tue, 10 Tháng 5, 2022 tại 9:41 SA
Onboard: Đồng bộ thông tin từ Onboard sang HRM
1. Đồng bộ thông tin từ Onboard sang HRM Sau khi ứng viên đã đồng ý offer nhận việc của công ty bạn,bạn thao tác liên kết tài khoản trên HRM và đẩy thông t...
Fri, 14 Tháng 4, 2023 tại 2:46 CH
Onboard: Chuyển dữ liệu tự động từ Onboard sang Workflow
Bài toán: Khi nhân viên hoàn thiện thông tin onboard, hệ thống sẽ đẩy thông tin của nhân viên này sang Quy trình nhân sự mới trên Workflow. Để cài đặt một ...
Mon, 17 Tháng 4, 2023 tại 2:05 CH