Base Onboard - Cài đặt mẫu email trong quy trình in

Sửa đổi trên: Thu, 7 Tháng 7, 2022 tại 2:57 CH


Trong quy trình Onboard, sau khi thực hiện thêm ứng viên vào quy trình, hệ thống sẽ hỗ trợ gửi mail tự động cho ứng viên. Để cài đặt mail tự động trong quy trình bạn truy cập https://onboard.base.vn/ hoặc chọn Base Onboard trong menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn quy trình cần chỉnh sửa mail => "Tùy chỉnh"

Bước 2: Chọn "Mẫu email"

- Tại đây, hệ thống hỗ trợ 3 mẫu trong 3 giai đoạn:

+ Thư mời: Thư được gửi cho nhân viên mới thực hiện onboard online

+ Thư chào mừng: Thư chúc mừng hoặc chào mừng nhân sự đã onboard thành công
+ Thư thông báo: Thư gửi cho các thành viên cùng team thông báo sắp có nhân sự mới gia nhập.

a) Thư mời

- Tiêu đề email: Điền tiêu đề mail có thể sử dụng thêm biến

+ {onboarder_name}: tên nhân sự onboard
+ {team_name}: Tên team nhân sự mới chuẩn bị gia nhập

VD: Chào mừng bạn {onboarder_name} gia nhập cùng {team_name}

- ND nhắn nhủ: ND nhắn nhủ, có thể sử dụng biến

+ {offer_link}: Link nhận tuyển

+ {offer}: thông tin nhận tuyển
+ {probationary_offer}:

- Mô tả email: Thông tin mô tả

- Nội dung email: Nội dung chính trong thư gửi cho ứng viên

Chọn "Lưu lại" để hoàn thiện cài đặt Thư mời

b) Thư chào mừng

- Tiêu đề email: Điền tiêu đề mail có thể sử dụng thêm biến

+ {onboarder_name}: tên nhân sự onboard
+ {team_name}: Tên team nhân sự mới chuẩn bị gia nhập

- Cover photo: Ảnh bìa mail (hỗ trợ kích thước 720*260px)

- Mô tả email: Thông tin mô tả

- Nội dung email: Nội dung chính trong thư gửi cho ứng viên, hỗ trợ các biến

+ {onboarder_name}: tên nhân sự onboard

+ {onboarder_title}: Chức danh nhân sự onboard

+ {onboarding_time}: thời gian onboard

+ {team_name}: tên team

+ {company}: tên công ty

+ {documents}: giấy tờ

+ {manager_name}: tên quản lý

+ {onboarder_email}: mail nhân sự onboard

+ {dob}: Ngày sinh
+ {probation_period}: số ngày thử việc

Chọn "Lưu lại" để hoàn thiện cài đặt Thư chào mừng.

c) Thư thông báo

- Tiêu đề email: Điền tiêu đề mail có thể sử dụng thêm biến

+ {onboarder_name}: tên nhân sự onboard
+ {team_name}: Tên team nhân sự mới chuẩn bị gia nhập

- Cover photo: Ảnh bìa mail (hỗ trợ kích thước 720*260px)

- Mô tả email: Thông tin mô tả

- Nội dung email: Nội dung chính trong thư gửi cho ứng viên, hỗ trợ các biến

+ {onboarder_name}: tên nhân sự onboard

+ {onboarder_title}: Chức danh nhân sự onboard

+ {onboarding_time}: thời gian onboard

+ {team_name}: tên team

+ {company}: tên công ty

+ {documents}: giấy tờ

+ {manager_name}: tên quản lý

+ {onboarder_email}: mail nhân sự onboard

+ {dob}: Ngày sinh
+ {probation_period}: Số ngày thử việc

Chọn "Lưu lại" để hoàn thiện cài đặt Thư thông báo.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.