Base Onboard: Phân quyền Admin app Base Onboard in

Sửa đổi trên: Mon, 13 Tháng 12, 2021 tại 4:16 CH


Để phân quyền cho 1 thành viên là app admin Base Onboard, bạn sử dụng tài khoản  owner truy cập  tìm ứng dụng Base OnboardTại đây, bạn tag username của thành viên được phân quyền là app admin => Cập nhật để hoàn tất thao tác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.