Base Onboard: Cài đặt công ty trong Base Onboard in

Sửa đổi trên: Mon, 13 Tháng 12, 2021 tại 4:14 CH


Để cài đặt công ty, bạn cần truy cập ứng dụng Base Onboard trong kho app hoặc theo đường dẫn https://onboard.base.vn/


-Bước 1: Tại màn hình làm việc của Base Onboard, chọn Cài đặt


-Bước 2: Cài đặt logo của công ty

Upload Logo => Lưu lại


Bước 3: Cài đặt màu 

Chọn màu sắc đặc trưng của công ty => Xác nhận

Và đây là giao diện onboard mà ứng viên nhìn thấy.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.