Base Onboard: Thêm trường tùy chỉnh trong quy trình onboard in

Sửa đổi trên: Tue, 28 Tháng 6, 2022 tại 4:37 CH


Trong thực tế, khi onboard nhân sự, ngoài những thông tin cơ bản cần thiết, mỗi công ty sẽ cần cập nhật thông tin bổ sung khác, vậy bạn có thể tạo trường thông tin theo nhu cầu trong từng quy trình onboard. Bạn truy cập https://onboard.base.vn/ hoặc chọn Base Onboard từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Chọn quy trình onboard cần thêm trường tùy chỉnh => "Tùy chỉnh"

Bước 2: Chọn dấu "+" để thêm bước onboard

Bước 3: Điền thông tin bước => chọn loại "Form" và điền thông tin trường tùy chỉnh

- Chọn "Thêm trường mới" nếu cần thêm các trường khác

- Chọn "Lưu lại" để hoàn thành bước và thêm các trường tùy chỉnh đã tạo

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.