Base Onboard: Thay đổi thời gian Onboard in

Sửa đổi trên: Tue, 10 Tháng 5, 2022 tại 9:41 SA


Trong trường hợp: Khi thành viên click vào link Onboard nhưng hệ thống báo lỗi thời gian onboard đã kết thúc.


Để thay đổi lại thời gian onboard, bạn cần truy cập ứng dụng Base Onboard trong kho app hoặc theo đường dẫn https://onboard.base.vn/


Bước 1: Click vào mũi tên cài đặt cạnh thông tin thành viên > Chọn "Chỉnh sửa"


Bước 2: Điều chỉnh lại thời gian Onboard và ấn lưu lại. Bước 3: Sau đó thành viên nhấn Ctrl+ F5 để load lại link Onboard.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.