Base Onboard: Cách tạo 1 quy trình Onboard in

Sửa đổi trên: Mon, 13 Tháng 12, 2021 tại 4:14 CH


Để tạo 1 quy dình onboard, bạn cần truy cập ứng dụng Base Onboard trong kho app hoặc theo đường dẫn https://onboard.base.vn/


Bước 1: Tại màn hình làm việc của Base Onboard, chọn Quy trình => Tạo quy trình => Hoàn thành thông tin trong pop-up hiện ra => Lưu lại

Tích vào lựa chọn nếu bạn muốn dịch quy trình từ tiếng anh sang tiếng việt và muốn ẩn thông tin (email và số điện thoại của quản lý).


-Bước 2: Hệ thống đưa ra các bước mẫu trong 1 quy trình, mặc định quy trình phải có các mục khoanh đỏ bên dưới

Và chỉnh sửa theo nội dung của công ty , click Cập nhật để lưu lại

Ngoài ra, bạn có thể thêm các bước trong quy trình tại đây

Loại: bao gồm nội dung và form

 +) Nội dung: thêm các nội dung của công ty

 +) Form: có thể tạo câu hỏi để nhân viên mới trả lời

Thêm trường mới: nếu muốn tạo thêm các câu hỏi

Click Lưu lại để hoàn tất thao tác.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.