Onboard: Chuyển dữ liệu tự động từ Onboard sang Workflow in

Sửa đổi trên: Mon, 17 Tháng 4, 2023 tại 2:05 CH


Bài toán: Khi nhân viên hoàn thiện thông tin onboard, hệ thống sẽ đẩy thông tin của nhân viên này sang Quy trình nhân sự mới trên Workflow.

Để cài đặt một Webhook tự động giữa hai phần mềm, bạn truy cập vào Onboard và thao tác theo hướng dẫn sau

Bước 1: Chọn cài đặt webhook trên workflow và copy API


Bước 2: Chọn quy trình Onboard cần đẩy thông tin và chọn cấu hình webhook


Bước 3: Dán API Workflow đã copy ở bước 1

Chọn 1 trong 4 lựa chọn để tạo nhiệm vụ

- Khi 1 quy trình onboard chuyển đến bước Hoàn thành sẽ tự động tạo ra 1 nhiệm vụ trên workflow

- Khi 1 quy trình onboard chuyển đến bước Sẵn sàng sẽ tự động tạo ra 1 nhiệm vụ trên workflow 

- Khi 1 quy trình onboard chuyển đến bước Kiểm tra sẽ tự động tạo ra 1 nhiệm vụ trên workflow 

- Khi 1 quy trình onboard chuyển đến bước Onboarding sẽ tự động tạo ra 1 nhiệm vụ trên workflow 

Lưu ý: Khi bạn cài đặt quy trình onboard chuyển đến bước Kiểm tra sẽ tạo 1 nhiệm vụ Workflow

Bạn cần gửi mail cho ứng viên ở bước Onboarding

Sau đó ứng viên hoàn thành điền thông tin trên mail onboard

Hệ thống sẽ tự động chuyển trạng thái từ Onboarding sang Kiểm tra và  tạo nhiệm vụ trên Workflow

Nếu bạn chủ động chuyển thủ công trạng thái, webhook sẽ không tạo nhiệm vụ trênworkflow nữa


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.