Base HRM - Hợp đồng: Thêm thông tin hợp đồng lao động cho nhân viên in

Sửa đổi trên: Fri, 7 Tháng 6, 2024 tại 4:40 CHBạn có thể thêm thủ công hợp đồng cho từng nhân sự hoặc nhập excel nhiều hợp đồng cho hàng loạt nhân sự theo 1 trong 2 cách dưới đây.

Cách 1: Thêm hợp đồng cho từng nhân sự

Bước 1Vào Base HRM, tab Hợp đồng lao động >> Trỏ chuột vào ô Tạo mới >> Chọn Tạo mới hợp đồng

Bước 2: Chọn nhân sự và chọn loại hợp đồng của nhân sự đó. Nếu chưa thêm các loại hợp đồng, bạn có thể thao tác theo hướng dẫn tại đây (HD thiết lập)

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin và chọn Lưu lại

Nếu tích chọn Xử lý các file mẫu (trường hợp đã thiết lập hợp đồng mẫu sẵn ở Phân loại hợp đồng) thì hệ thống sẽ sinh ra hợp đồng cho nhân viên dưới dạng file DOCX. 

Nếu chưa thêm mẫu hợp đồng, bạn có thể tham khảo hướng dẫn tại đây.


Cách 2:  Nhập excel hợp đồng lao động cho nhiều nhân viên cùng lúc

Trường hợp cần thêm hợp đồng cho nhiều nhân viên, bạn có thể chọn Import hợp đồng lao động.

Bước 1:

- Chọn Nhập hợp đồng lao động hiện tại hoặc hợp đồng tương lai để nhập các hợp đồng hiện tại hoặc sắp tới cho nhân sự

- Chọn Nhập hợp đồng đã qua để nhập các hợp đồng trong quá khứ

Bước 2: Click vào nút Download để tải file mẫu

Lưu ý: 

Nếu bạn đã chọn Loại hợp đồng thì trong file mẫu sẽ không có cột Loại hợp đồng và chỉ nhập các hợp đồng cùng loại. Ngược lại, nếu không chọn loại hợp đồng thì file mẫu sẽ có cột Loại hợp đồng và có thể nhập các hợp đồng khác loại.

- Cơ chế nhập: 

     + Tạo hợp đồng mới: nhập thêm mới các hợp đồng

     + Ghi đè hợp đồng hiện tại: hệ thống sẽ nhận diện hợp đồng bằng mã nhân sự và ghi đè thông tin hợp đồng bạn đang nhập để chỉnh sửa hợp đồng hiện tại của nhân sự

- Kiểm tra và yêu cầu bắt buộc mã nhân sự phải chính xác: hệ thống sẽ kiểm tra hợp đồng của nhân sự nào bằng mã nhân sự

- Xử lý các file mẫu: nếu tích chọn, hệ thống sẽ sinh ra hợp đồng cho nhân viên dưới dạng file DOCX 

- Thêm quyết định nhận tuyển, Đăng ký chính sách thuế mới, Đăng ký chính sách bảo hiểm mới, Thêm phát triển sự nghiệp hiện tại hoặc tương lai: Nếu bạn tích các ô này thì trong file excel bắt buộc cần điền các cột liên quan. Nếu không tích thì không cần điền các cột này.

- Các cột Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc nhập dữ liệu dạng text trong file excel


Bước 3: Sau khi hoàn tất file excel, bạn nhập file vào ô Chọn tệp và click Tiếp tục 

Bước 4: Sau khi in hợp đồng và trình ký, bạn có thể upload file hợp đồng lên để lưu trữ. Base hiện đang hỗ trợ tính năng upload file hợp đồng hàng loạt để giúp upload nhanh hợp đồng lên hệ thống.

Tại tab Hợp đồng lao động, bạn chọn Tải file lên hàng loạt

Ghi nhập tệp tải lên bằng Mã nhân sự hoặc Mã hợp đồng

Sau đó, kéo thả file hợp đồng vào màn hình và click vảo biểu tượng cây bút để chọn Hợp đồng nhân sự gắn với hợp đồng đó và Lưu lại.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.