Base HRM - Hợp đồng: Vì sao không xóa được hợp đồng của nhân sự? in

Sửa đổi trên: Tue, 29 Tháng 11, 2022 tại 9:50 SA


1, Nguyên nhân

Trong nhiều trường hợp, quản lý nhân sự muốn xóa dữ liệu hợp đồng để tạo lại nhưng một số hợp đồng không cho phép xóa mà báo lỗi như sau:

=> Nguyên nhân: Hợp đồng đang áp dụng hiện tại cho nhân sự sẽ không hỗ trợ xóa

2, Cách xử lý

- Trường hợp 1: Nếu hợp đồng cũ đang tạo bị sai dữ liệu, muốn chỉnh sửa dữ liệu => Không cần phải xóa hợp đồng, khách hàng chỉ cần chọn chỉnh sửa để sửa lại dữ liệu

- Trường hợp 2: Trong trường hợp tạo sai bắt buộc phải xóa => Thực hiện tạo hợp đồng mới áp dụng hiện tại, sau đó sẽ xóa được hợp đồng cũ

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.