C&B: Hướng dẫn thao tác chốt công lương cuối tháng in

Sửa đổi trên: Thu, 9 Tháng 11, 2023 tại 3:31 CH


Đây là cuốn sổ tay dành cho C&B, hướng dẫn C&B các thao tác chốt công lương cuối tháng. Đồng thời cũng chỉ ra những lỗi thường gặp và hướng dẫn cách khắc phục. Chi tiết tại linkCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.