C&B CHECKLIST: Những thao tác thường thực hiện trên Base HRM+ in

Sửa đổi trên: Wed, 1 Tháng 12, 2021 tại 9:16 SA


Bên dưới là những thao tác mà bộ phận C&B thường thực hiện trong tháng.

click vào từng mục nếu muốn xem hướng dẫn chi tiết

 


STT

THAO TÁC

( Click vào để xem chi tiết )
1

Thao tác khi nhân sự mới nhận việc

2

Thao tác khi nhân sự nghỉ việc chính thức

3

Chạy bảng lương cuối tháng

3.1

Khoá phê duyệt ở Timeoff

3.2

Chốt bảng công ở Timesheet (Ca cố định) vào cuối kỳ lương 

3.3

Chốt bảng công ở Schedule (Ca xoay) vào cuối kỳ lương 

3.4

Chạy bảng lương cuối tháng ở Payroll

3.5

Đồng bộ bảng lương từ Payroll sang HRM

4

Các nghiệp vụ phát sinh khác

4.1

Điều chỉnh ngày phép năm cho nhân viên

4.2

Bổ nhiệm nhân sự sang vị trí mới

4.3

Tăng lương cho nhân viên

4.4

Tạo khen thưởng cho nhân viên

4.5

Chỉnh sửa/bổ sung log checkin cho nhân viên

4.6

Thêm thông tin hợp đồng cho nhân viên

4.7

Thêm/điều chỉnh ngày nghỉ lễ

4.8

Thao tác khi nhân sự tạm nghỉ

4.9

Thao tác khi nhân sự đi làm lại sau khi kết thúc thời gian tạm nghỉ

4.10

Cách xoá thông tin nhân viên khỏi hệ thống HRM


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.