Base HRM - Phát triển sự nghiệp: Thao tác bổ nhiệm một nhân sự sang một vị trí mới in

Sửa đổi trên: Thu, 1 Tháng 12, 2022 tại 9:14 SA 1. Mục đích:


 • Dùng để thay đổi vị trí, địa điểm làm việc, mức lương,... của một nhân sự.

 • Ý nghĩa: Các thao tác liên quan đến nhân sự cần đúng chính sách công ty và cần có sự minh bạch, được xác nhận bởi chính sách và được lưu lại trên hệ thống.


 1. Hướng dẫn


Bước 1: Truy cập: https://hrm.base.vn/careers => Chọn hành động mà bạn muốn thực hiện.

 • Bổ nhiệm: Dùng cho hoạt động lên chức, thăng cấp.

 • Tăng lương: Dùng cho hoạt động liên quan đến tăng lương cho nhân sự.

 • Điều chuyển: Dùng khi nhân sự có thay đổi vị trí làm việc hoặc văn phòng làm việc

 • Giảm cấp: Dùng cho hành động hạ cấp hoặc đề xuất giảm cấp.

 • Kế hoạch phát triển: Dùng để thể hiện kế hoạch với từng nhân sự trong thời gian tới

 • Yêu cầu cải tiến: Dùng để yêu cầu cải tiến đến đối tượng phụ trách.


    Bước 2: Chọn nhân sự và chọn chính sách liên quanĐiền các thông tin ở vị trí mới cho nhân sự được chọn:

 • PIC: Người phụ trách bạn nhân sự này (có thể là người quản lý)

 • Người được hỏi ý kiến: Người sẽ đưa đánh giá về nhân sự được bổ nhiệm

 • Người theo dõi: Những người sẽ cần nhận thông báo về việc bổ nhiệm, VD: Bộ phậ C&B.

 • Đề xuất bởi: Có thể tự nhân sự đề xuất hoặc quản lý đề xuất.

 • Nếu mức lương không thay đổi thì người thực hiện sẽ chọn nút “Do not propose salary for this positions.

 • Điền các thông tin còn lại và lưu


    Bước 3: Thực hiện finalize (đưa ra quyết định cuối cùng)Lưu ý: Cần chọn ngày áp dụng để lương mới và vị trí mới được áp dụng cho nhân sự này.


Ngoài ra, trên giao diện của người được xin ý kiến sẽ có danh sách các nhân viên cần duyệt bổ nhiệm tại mục “Việc cần làm”


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.