Base HRM - Phát triển sự nghiệp: Thao tác Bổ nhiệm/Tăng lương/Điều chuyển/Giảm cấp nhân sự in

Sửa đổi trên: Mon, 20 Tháng 11, 2023 tại 12:12 SA


1. Mục đích:

 • Dùng để thay đổi vị trí, địa điểm làm việc, mức lương,... của một nhân sự.

 • Ý nghĩa: Các thao tác liên quan đến nhân sự cần đúng chính sách công ty và cần có sự minh bạch, được xác nhận bởi chính sách và được lưu lại trên hệ thống.

2. Hướng dẫn

Bước 1: Truy cập: https://hrm.base.vn/careers => Chọn hành động mà bạn muốn thực hiện.


 • Bổ nhiệm: Dùng cho hoạt động lên chức, thăng cấp.

 • Tăng lương: Dùng cho hoạt động liên quan đến tăng lương cho nhân sự.

 • Điều chuyển: Dùng khi nhân sự có thay đổi vị trí làm việc hoặc văn phòng làm việc

 • Giảm cấp: Dùng cho hành động hạ cấp hoặc đề xuất giảm cấp.

 • Kế hoạch phát triển: Dùng để thể hiện kế hoạch với từng nhân sự trong thời gian tới

 • Yêu cầu cải tiến: Dùng để yêu cầu cải tiến đến đối tượng phụ trách.


    Bước 2: Chọn nhân sự và chọn chính sách liên quan
Điền các thông tin ở vị trí mới cho nhân sự được chọn, ngoài ra:

 • PIC: Người phụ trách bạn nhân sự này (có thể là người quản lý)

 • Người được hỏi ý kiến: Người sẽ đưa đánh giá về nhân sự được bổ nhiệm

 • Người theo dõi: Những người sẽ cần nhận thông báo về việc bổ nhiệm, VD: Bộ phận C&B.

 • Đề xuất bởi: Có thể tự nhân sự đề xuất hoặc quản lý đề xuất.

 • Nếu mức lương không thay đổi thì người thực hiện sẽ chọn nút “Không đề xuất mức lương cho QĐ bổ nhiệm này"

 • Trạng thái: Hoàn thành hoặc Chờ phê duyệt

 • Điền các thông tin còn lại và Lưu


a. Nếu trạng thái của QĐ là "Chờ phê duyệt"
-> Người có quyền phê duyệt (Quản lý chính sách/Owner) cần vào chi tiết quyết định và thao tác "Phê duyệt"


Trong form phê duyệt, người thao tác có thể sửa lại các thông tin của nhân sự, đồng thời chọn "Ngày hiệu lực chính thức" cho quyết định.+ Nếu Ngày hiệu lực chính thứcngày hiện tại hoặc quá khứ -> có thể tick hoặc không tick tùy chỉnh "Cập nhật hồ sơ nhân sự áp dụng từ ngày chính thức" bên dưới.

 • Nếu có tick -> Hồ sơ nhân sự sẽ được cập nhật theo thông tin trong QĐ (Văn phòng, Khu vực/Chuyên môn, Vị trí, Phân loại NS, Lương, Lương cơ bản, Thành phần lương ...) ngay khi duyệt xong QĐ
 • Nếu không tick -> Hồ sơ sẽ không bị ảnh hưởng bởi QĐ.


+ Nếu Ngày hiệu lực chính thứcngày tương lai -> Mặc định sẽ cập nhật hồ sơ theo thông tin trong QĐ vào (khoảng 7h sáng) ngày hiệu lực.


b. Nếu trạng thái của QĐ là "Hoàn thành"Ngay trong form tạo, người thao tác đã có thể chọn "Ngày bổ nhiệm chính thức"


+ Nếu ngày chính thức là ngày hiện tại hoặc quá khứ -> Có thể chọn "Có" hoặc "Không" cập nhật thông tin nhân sự.

 • Nếu chọn "Có (cập nhật áp dụng từ ngày chính thức)" -> Hồ sơ nhân sự sẽ được cập nhật ngay khi tạo xong QĐ 
 • Nếu chọn "Không (Chỉ lưu lại dữ liệu trong quá khứ)" -> Hồ sơ sẽ không bị ảnh hưởng bởi QĐ.


+ Nếu ngày chính thức ngày tương lai, -> Mặc định sẽ cập nhật hồ sơ theo thông tin trong QĐ (vào khoảng 7h sáng) của ngày chính thức.Lưu ý: Việc cập nhật theo Ngày chính thức/Ngày hiệu lực chỉ áp dụng với các thông tin: Văn phòng, Khu vực/Chuyên môn, Vị trí, Phân loại nhân sự, Lương, Lương cơ bản, Thành phần lương ... 

Còn các thông tin khác như Thuế, Bảo hiểm, Lịch làm việc -> sẽ được cập nhật Ngay khi QĐ được tạo/duyệt.

-----------------------------------

Ngoài ra, trên giao diện Base Me của Người được xin ý kiến sẽ có danh sách các nhân viên cần duyệt bổ nhiệm tại mục “Việc cần làm”Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.