Base Payroll - Hướng dẫn chạy bảng lương ở Payroll in

Sửa đổi trên: Mon, 27 Tháng 12, 2021 tại 10:11 SA


Bước 1: Đầu tiên bạn sẽ vào Payroll bằng cách chọn biểu tượng Payroll ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://payroll.base.vn/Bước 2: Bạn cần tạo chu kỳ cần tính lương của tháng đó.Bước 3: Vào chu kỳ đó, nhấn tạo bảng lương Create Payroll => Chọn Mẫu bảng lương ở mục Template => Điền tên bảng lương => Nhấn Save


Bước 4: Chọn bảng lương vừa mới tạo, nhấn Run để chạy dữ liệu nhân sự từ hệ thống và công thức đã thiết lập sẵn trước đó.Bước 5: Kiểm tra lại bảng lương: công thức, dữ liệu nhân sự và dữ liệu chấm công, dữ liệu import lên đã đúng chưa. Nếu có sai sót, có thể dùng các tính năng sau để chỉnh sửa, bổ sung.


  • Import data special: dùng trong trường hợp cần nhập dữ liệu dạng input từ ngoài vào hệ thống

  • Import data special: dùng trong trường hợp cần nhập dữ liệu ghi đè lên cột dữ liệu được tính bằng công thức (Formulas column). Các số này sẽ bị không thay đổi theo công thức.

  • Import data checkins: Trong trường hợp công ty không dùng Base checkin thì sẽ sử dụng tính năng Import checkin để đẩy dữ liệu chấm công lên

  • Update system data: Check lại dữ liệu nhân sự và dữ liệu chấm công, nếu có sai sót cần chỉnh sửa lại thông tin trên HRM, Checkin và sử dụng tính năng "Update system data" để cập nhật lại dữ liệu.

  • Config columns: Tuỳ chỉnh lại công thức cho riêng bảng lương này.

  • Pull config from template: dùng để đồng bộ ại công thức từ template vào bảng lương này.

  • Push config to template: dùng trong trường hợp bạn đã chỉnh sửa công thức trực tiếp trên bảng lương này, cần cập nhật công thức vào template cũ.


Bước 6: Nhấn vào Done và điền ghi chú => Nhấn OkBước 7: Người duyệt sẽ chọn Approve để chấp thuận bảng lương hoặc Turn back (trả lại), Reject (Từ chối) trong trường hợp không đồng ý.Bước 8: Sau khi bảng lương đã được phê duyệt, bạn có thể nhấn vào Send Payslips để gửi phiếu lương cho từng nhân sự thông qua hệ thống Base và Email. Bạn có thể lựa chọn các cột sẽ hiển thị cho nhân viên được phép xem trong phiếu lương của họ. 
Nhân viên sẽ nhận được phiếu lương của mình trên Base và email. Họ thực hiện xác nhận bảng lương hoặc bình luận trực tiếp ngay trên này để trao đổi với bạn một cách nhanh chóng.Bạn có thể điều chỉnh lại tại mục Adjust. Ngay lập tức, nhân viên sẽ nhận được thông báo điều chỉnh vào kỳ lương kế tiếpCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.