Base HRM - Hợp đồng: Thêm thông tin hợp đồng lao động cho nhân viên in

Sửa đổi trên: Fri, 17 Tháng 5, 2024 tại 11:23 SA


Đầu tiên, bạn phải chuẩn bị trước phần thiết lập phân loại hợp đồng. Nếu chưa thiết lập thì xem hướng dẫn tại đây (HD thiết lập)

Cách 1 

Bước 1: Vào Base HRM => Chọn Hợp đồng lao động => Chọn Tạo mới => Chọn Tạo mới hợp đồngBước 2: Điền đầy đủ thông tin và chọn Lưu lạiNếu chọn Process Templated Docs (trường hợp đã thiết lập hợp đồng mẫu sẵn ở Phân loại hợp đồng) thì hệ thống sẽ sinh ra hợp đồng cho nhân viên dưới bản word.Cách 2 : 

Trường hợp cần thêm hợp đồng cho nhiều nhân viên, bạn có thể chọn Import hợp đồng lao động. Nhấn vào đây để lấy file mẫu, điền thông tin và import lên hệ thống.Bước 3: Sau khi in hợp đồng và trình ký, bạn có thể upload file hợp đồng lên để lưu trữ. Base hiện đang hỗ trợ tính năng upload file hợp đồng hàng loạt để giúp upload nhanh hợp đồng lên hệ thống.Sau đó, kéo thả file hợp đồng đã scan vào và chọn Hợp đồng nhân sự gắn với hợp đồng đó và lưu lại.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.