Base HRM - Nhân sự: Cách xóa thông tin nhân sự ra khỏi hệ thống in

Sửa đổi trên: Thu, 12 Tháng 5, 2022 tại 11:37 SA


        Đầu tiên bạn sẽ vào HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/


        Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:


                


        Khi muốn xóa tài khoản khi thêm nhầm, bạn thao tác theo các bước:

Bước 1: Tại Danh sách nhân sự, chọn nhân sự bạn muốn thao tác, màn hình sẽ hiển thị chi tiết thông tin nhân viên như sau: 


                

Bước 2: Kéo chuột xuống dưới, ở góc bên tay trái, chọn mục “Tình trạng làm việc”


                


Bước 3: Để xóa tài khoản khi thêm nhầm chọn vào dấu “..”, chọn “Remove this account” để xóa tài khoản.   

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.