Để trao thưởng cho một nhân sự thì cần thao tác như thế nào? in

Sửa đổi trên: Tue, 2 Tháng 2, 2021 at 2:14 PM


Đầu tiên bạn sẽ vào HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/


Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:


Khi muốn trao thưởng cho một nhân sự, bạn thao tác theo các bước:


Bước 1: Sau khi vào “Giải thưởng” tại thanh menu bên trái >> chọn “Thêm đề cử” tại mục Tạo mới ở góc màn hình bên phảiBước 2: Lựa chọn Loại giải thưởng cần trao tại màn hình hiện ra


Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin, bao gồm: Select user, Date of nomination, Reason for nomination >> Lưu lại **Lưu ý : 

  • Select user: username nhân sự được nhận giải thưởng

  • Date of nomination: ngày trao thưởng

  • Reason for nomination: lý do trao thưởng


Bài viết tham khảo: Cách tạo giải thưởng trên app HRM

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.