Base HRM - Nghỉ phép: Nhập dữ liệu phép từ file excel in

Sửa đổi trên: Tue, 31 Tháng 1, 2023 tại 9:59 SA


Trong trường hợp: Bạn muốn bổ sung dữ liệu phép hàng loạt cho nhiều nhân sự trên Base HRM.

Để nhập dữ liệu phép cho nhân sự bằng file excel, bạn truy cập Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.

        Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:

Nhập dữ liệu phép bằng file excel.

        Bước 1: Bạn vào "Nghỉ phép > Click mục “Thêm người tham gia” > Chọn "Nhập danh sách tham gia lần đầu tiên"

        Bước 2: Chọn "Download" để tải file mẫu về máy

Bước 3: Nhập thông tin số ngày phép trong file excel

Lưu ý: Tổng ngày phép đang có = phép tồn + phép trong năm +thâm niên + Nghỉ bù

E = F + G + H + I

        Bước 4: Tải lên hệ thống tại mục "Chọn tệp"

Lưu ý:

  • Skip duplications & existences: Bỏ qua trùng lặp nếu có

  • Verify non-existences: Xác minh các dữ liệu không tồn tại

  • Kiểm tra và yêu cầu bắt buộc mã nhân viên phải chính xác: Tích chọn nếu bạn muốn chỉ nhập dữ liệu theo đúng mã nhân viên

  • - Bạn chỉ tạo được chính sách này cho nhân viên mà bạn quản lý. Tuy nhiên 1 số chính sách không cho phép quản lý áp dụng đặc quyền này

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.