Base HRM - Lịch làm việc: Cách thiết lập lịch làm việc trên HRM in

Sửa đổi trên: Fri, 21 Tháng 6, 2024 tại 8:28 CH


Sau khi cài đặt trong Base Account, bạn sẽ thực hiện các thao tác cài đặt trong Base HRM. Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.


I, Thiết lập lịch làm việc trên HRM 
Để thêm thiết lập thời gian làm việc, ta làm theo các bước:

Bước 1:  Cài đặt >> Lịch làm việc


Bước 2:  Tạo các "Ca làm việc"

Điền các thông tin Tên ca, Mã cá, Công chuẩn, và cấu hình thời gian ra vào ca (không bắt buộc) >> Lưu lại để tạo ca mới.


Bước 3:  Tạo lịch làm việc


Điền các thông tin chi tiết để tạo lịch làm việc.

+ Tên lịch làm việc

+ Loại lịch làm việc

Lịch linh động (Khuyên dùng): Lịch làm việc thiết lập trên Schedule

Lịch cố định: Lịch làm việc thiết lập trên Timesheet

Lịch theo giờ: Lịch làm việc thiết lập trên Hourly

+ Chính sách ra/vào: 

Theo ngày: Nhân sự chỉ cần chấm công vào đầu và cuối ngày, chấm công 2 lần/ngày.

Theo ca: Nhân sự cần chấm công mỗi khi bắt đầu và kết thúc ca làm.

+ Số ca mỗi ngày?

1 ca (cả ngày): 1 ca làm việc trong 1 ngày

2 ca (sáng - chiều): 2 ca làm việc trong 1 ngày (sáng - chiều)

3 ca (sáng - chiều - tối): 3 ca làm việc trong 1 ngày (sáng - chiều - tối) 

+ Yêu cầu chấm công về: Có/Không

+ Timezone: Múi giờ - mặc định GMT +7

+ Số giờ làm việc mỗi ngày: VD 8 (giờ), 10 (giờ)

+ Chấp nhận checkin sau: VD 60 (phút), 90 (phút)

+ Công chuẩn mỗi ngày: VD 1 (công), 2 (công)

+ Ca hàng tuần: Điền giờ làm việc cụ thể của từng ca trong tuần, ngày nghỉ thì bỏ trống.

Chọn Loại ca đã cài ở Bước 2.

=> Sau khi điền xong thông tin, chọn mục “Tạo mới” để hoàn thiện thao tác.


** Lưu ý :

  • Cần điền "số ca mỗi ngày" trước khi tạo các ca cụ thể trong tuần.

  • Đối với những ngày chỉ làm một ca mà muốn tính 2 công cả ngày thì gán Công chuẩn =2

  • Đối với ngày nghỉ thì cứ chọn Ca làm việc bất kỳ nhưng không điền thời gian là được.


FAQs:

1. Sự khác nhau giữa chính sách ra vào Theo ca/Theo ngày

II, Trạng thái lịch làm việc

Sau một khoảng thời gian làm việc, bạn muốn gộp/thay đổi lịch làm việc của các phòng ban => Dẫn đến việc phải xoá bớt lịch làm việc.

- Vấn đề gặp phải:

  • Lịch làm việc cũ còn gán các thành viên đã nghỉ việc, nên không xoá được.

  • Bảng công cũ sử dụng theo lịch làm việc cũ nên khi xoá lịch làm việc thì có thể bị ảnh hưởng đến dữ liệu cũ.

- Khi đó bạn có thể thay đổi trạng thái của lịch làm việc : 

  • Nút trạng thái hiện màu xám - Không hoạt động

  • Nút trạng thái hiện màu xanh - Đang hoạt động 

- Như vậy tại giao diện ngoài chỉ có thể chọn các lịch Đang hoạt động cho nhân sự . Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.