Base HRM - Lịch làm việc: Chỉnh sửa lịch làm việc in

Sửa đổi trên: Wed, 18 Tháng 5, 2022 tại 3:22 CH


Lịch làm việc thường được các công ty tạo sẵn để phù hợp với quy định. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc quy định thay đổi dẫn tới lịch làm việc thay đổi, quản lý có thể chỉnh sửa lại cho đúng với thực tế. Để thực hiện chỉnh sửa lịch làm việc, bạn truy cập https://hrm.base.vn/ hoặc chọn Base HRM từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Lịch làm việc" => Chọn "Sửa" ở lịch cần chỉnh sửa

Bước 2: Chỉnh sửa dữ liệu cần chỉnh sửa và chọn "Chỉnh sửa" để lưu thay đổi

- Timesheet name: Tên lịch làm việc

- Timesheet type: 

+ Fixed timesheet: lịch thời gian cố định - sử dụng Base Timesheet để tính công

+ Dynamic timesheet: lịch thời gian linh hoạt - sử dụng Base Schedule để phân ca và tính công
+ Hourly Timesheet: lịch làm việc theo giờ - sử dụng Base Hourly để phân ca và tính công

- Timezone: Chọn múi giờ áp dụng tính công (mặc định múi giờ Việt Nam là GMT+7

- Checkin/Checkout policy: Chính sách checkin/checkout có thể chọn:

+ Per day: theo ngày 

+ Per shift: theo ca

- Num shift per day: Số ca mỗi ngày

+ 01 shift (all day): 1 ca trong ngày

+ 02 shift (Morning - Afternoon): 2 ca sáng- chiều

+ 03 shift (Morning - Afternoon - Evening): 3 ca sáng - chiều - tối

- Standard point per day: Công chuẩn mỗi ngày

- Working hour per day: Số giờ làm việc mỗi ngày

- Yêu cầu checkout?: Có yêu cầu checkout (chấm công ra) hay không

- Accepted lastest checkin: Thời gian checkin sớm nhất được chấp nhận

- Accepted earliest checkout: Thời gian checkout muộn nhất được chấp nhận

b) Sửa ca làm việc

- Điền trực tiếp số giờ từng ca hoặc chọn ca (đã tạo trước) để chỉnh sửa thời gian làm việc cho từng ca

Lưu ý: Những ca phù hợp với chính sách sẽ hiện màu đen đậm, những ca không phù hợp hiện màu xámCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.