Base HRM - Cài đặt: Phân loại nhân sự in

Sửa đổi trên: Mon, 16 Tháng 5, 2022 tại 4:16 CH


Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.


 Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:


 

Phân loại nhân sự: Nhằm phân ra các loại hình nhân sự chính trong công ty. VD: nhân viên fulltime, parttime, chính thức, thử việc,.v.v

        Bước 1: Vào cài đặt > chọn mục “Phân loại nhân sự” 

     

       Bước 2: Bạn chọn " Tạo mới" để thêm loại hình nhân sư khác và ấn "Lưu lại"


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.