Base HRM - Cài đặt: Cách tạo văn phòng công ty trên HRM in

Sửa đổi trên: Thu, 12 Tháng 5, 2022 tại 11:20 SA


            Sau khi cài đặt trong Base Account, bạn sẽ thực hiện các thao tác cài đặt trong Base HRM. Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.

            Để thêm các các chi nhánh / địa điểm của công ty cần thao tác như sau:

Cách 1: Tạo từng văn phòng

            Bước 1: Để cài đặt thông tin về các chi nhánh của Base, vào icon Cài đặt  >> chọn mục “Văn phòng

             Bước 2Tạo mới một chi nhánh bằng cách chọn “Tạo mới” phía trên cùng bên phải màn hình sau

 

      Bước 3:  Điền các thông tin trong hộp hiển thị:


                

            => Sau khi điền xong các thông tin, chọn mục “Lưu lại” để hoàn thành thao tác.


Cách 2: Tạo danh sách văn phòng bằng file excel

      Bước 1Bạn chọn "Cài đặt" > click mục "Tạo mới" > "Nhập văn phòng" > Ấn "Download" để tải file mẫu về máy

 

      

    Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin vào file theo trình tự: Tên văn phòng > Địa chỉ > Số điện thoại > Email

   * Lưu ý: 

         - Nhập thông tin vào các cột có dấu *. Nhưng cột khác không yêu cầu bắt buộc

         - Tích bỏ qua các dòng lỗi (Nếu có)

         - Ghi đè lên dữ liệu hiện có (Thay thế nội dung trước đó trên hệ thống)

    Bước 3: Sau khi nhập xong thông tin vào file > Chọn mục "Chọn tệp" để tải file lên > Ấn "Tiếp tục" để lưu dữ liệu


   Bước 4: Kiểm tra lại kỹ thông tin ở các cột trước khi chính thức đưa dữ liệu lên hệ thống > Sau đó click "Import"           


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.