Base HRM - Cài đặt: Phân quyền truy cập văn phòng trên HRM in

Sửa đổi trên: Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 2:40 CH


Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.


 Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:


 

Phân quyền truy cập vào văn phòng

        Bước 1: Để phân quyền truy cập văn phòng, chọn mục “Công ty” 

      Bước 2: Bạn kéo chuột xuống dưới sẽ thấy mục "Hạn chế quyền truy cập vào các văn phòng khác" và cài đặt phân quyền tại mục này:


a. Bật mục "Hạn chế truy cập"


b. Tích chọn "Hạn chế quyền truy cập vào các văn phòng khác" và tag thành viên ngoại lệ được quyền truy cập vào tất cả các văn phòng (nếu có)

VD: Quản lý văn phòng A được tag vào mục ngoại lệ thì quản lý văn phòng A sẽ nhìn thấy được văn phòng của mình và toàn bộ các văn phòng  B,C,D khác của công tyc. Quản lý cấp cao

 - Tag thành viên quản lý cấp cao cho văn phòng nếu bạn muốn họ truy cập vào một số văn phòng khác ngoài văn phòng mà họ quản lý

- Chọn "Sửa" nếu muốn thay đổi thành viên quản lý cấp cao khác


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.