Base HRM - Cài đặt: Phân quyền truy cập văn phòng trên HRM in

Sửa đổi trên: Tue, 28 Tháng 5, 2024 tại 10:16 SA


Phân quyền truy cập văn phòng trên HRM nhằm mục đích phân quyền quản lý văn phòng cho người quản lý hoặc hạn chế quản lý truy cập văn phòng mà họ không quản lý.

Bước 1: Truy cập Base HRM từ menu app hoặc truy cập https://hrm.base.vn/.

Bước 2: Click chọn biểu tượng Cài đặt >> chọn mục Phân quyền >> Hạn chế truy cập 


2.1. Bật/Tắt hạn chế truy cập

- Để hạn chế quản lý không được truy cập văn phòng mà họ không quản lý, bạn bật tính năng Hạn chế văn phòng (Hạn chế quyền truy cập vào các văn phòng khác) 

Khi đó HRM Admin thuộc văn phòng nào chỉ được phép truy cập dữ liệu cài đặt của văn phòng đó và dữ liệu của các nhân sự thuộc văn phòng đó.

- Nếu không hạn chế quyền truy cập, bạn click tắt tính năng này.

2.2. Thiết lập các thành viên ngoại lệ được quyền truy cập vào tất cả các văn phòng (nếu có)

VD: Quản lý văn phòng A được tag vào mục ngoại lệ thì quản lý văn phòng A sẽ nhìn thấy được văn phòng của mình và toàn bộ các văn phòng  B,C,D còn lại của công ty

Click chọn mục Cấu hình 

Tag tên thành viên ngoại lệ và Lưu lại để hoàn tất.

2.3. Thiết lập Quản lý cấp cao

 - Thêm thành viên quản lý cấp cao cho văn phòng nếu bạn muốn họ truy cập vào một số văn phòng khác ngoài văn phòng mà họ quản lý

- Chọn "Sửa" nếu muốn thêm/xoá quản lý cấp cao

Tag tên một hoặc nhiều thành viên quản lý cấp cao và Lưu lại để hoàn tấtCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.