Base HRM - Cài đặt: Cách tạo các loại checkin client trong từng văn phòng in

Sửa đổi trên: Mon, 23 Tháng 5, 2022 tại 3:06 CH


Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.


           

Để tạo các loại checkin client trong từng văn phòng của công ty cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Click vào biểu tượng cài đặt  > Chọn mục "Văn phòng" > Chọn "Chỉnh sửa" cạnh thông tin từng văn phòng > "Thêm checkin client"


Bước 2: Điền các thông tin liên quan đến cài đặt client đó


- Những mục đánh dấu * là những mục điền bắt buộc.

- Client name: Đặt tên cho check client

- Client type: loại client. Hiện tại hệ thống có những loại checkin client sau: 

  •   local_machine: Chấm công vân tay

  •   web_checkin: Chấm công online trên web

  •  Mobile_checkin: Chấm công online trên điện thoại

  •  Self_claim: đề xuất log chấm công thực tế

- Client password: Cài mật khẩu đăng nhập cho client này

Client IP address: Địa chỉ IP của client này**Lưu ý: 

  • Client IP address: trong trường hợp công ty dùng mạng có dãi IP tĩnh, có thể điền IP để ràng buộc nhân viên phải kết nối vào mạng công ty mới check in được.

  • Verify Location: chọn Yes nếu cần xác thực check in theo vị trí cố định (Cài mục này đối với hình thức chấm công online)

  • Yêu cầu xác nhận lại dữ liệu check-in: Trường hợp cần quản lý xác nhận check- in bạn tích vào tính năng này và tag người có quyền xác nhận

  • Chỉ chấp nhận check-in của nhân viên cùng văn phòng

  • Chỉ chấp nhận check-in đối với một số lịch làm việc được chọn: trường hợp cùng 1 văn phòng nhưng có nhiều bộ phận có giờ làm việc khác nhau, bạn chọn tính năng này và chọn các lịch làm việc được áp dụng


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.