Base Payroll : Phân quyền thao tác trên Payroll in

Sửa đổi trên: Tue, 28 Tháng 2, 2023 tại 5:49 CH


Chú giải :


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.