Base Wework: Phân quyền thao tác trong wework in

Sửa đổi trên: Sat, 21 Tháng 10, 2023 tại 11:59 SA


Trong mỗi dự án/phòng ban trên Wework có thể có 1 thành viên, hoặc nhiều thành viên với những chức năng khác nhau: Quản lý dự án, Thành viên, Người theo dõi, Khách....

Mỗi thành viên có quyền hạn nhất định trong 1 dự án

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn phân quyền cụ thể của từng vị trí trong dự án Wework


Lưu ý: App Admin của Wework không có quyền chỉnh sửa/setup các dự án trên hệ thống

App Admin mặc định có các quyền sau:

- Tạo dự án/phòng ban

- Tạo department

- Xem báo cáo hệ thống

- App admin là thành viên của dự án: quyền tương đương với thành viên thông thường và phụ thuộc vào cài đặt phân quyền của dự án

- Chỉ xuất được công việc của chính tôi ra file excel


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.