Base Wework: Phân quyền thao tác trong wework in

Sửa đổi trên: Mon, 26 Tháng 12, 2022 tại 11:08 SA


Trong mỗi dự án/phòng ban trên Wework có thể có 1 thành viên, hoặc nhiều thành viên với những chức năng khác nhau: Quản lý dự án, Thành viên, Người theo dõi, Khách....

Mỗi thành viên có quyền hạn nhất định trong 1 dự án

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn phân quyền cụ thể của từng vị trí trong dự án Wework


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.