Base Timesheet: Phân quyền thao tác trên Timesheet in

Sửa đổi trên: Sun, 5 Tháng 3, 2023 tại 11:09 SA


Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn phân quyền cụ thể của từng vị trí trên Base Timesheet.


1. Thao tác chung2. Thao tác Bảng công trong Chu kỳ3. Chú giải


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.