Base Timesheet

Base Timesheet: Giới thiệu chung về app và Mục lục tính năng
I. Giới thiệu chung Base Timesheet là ứng dụng giúp tự động hoá quá trình tính toán, lưu trữ, kiểm soát dữ liệu công làm việc của nhân viên trong công ty. ...
Fri, 12 Tháng 4, 2024 tại 9:37 SA
Base Timesheet: Phân quyền thao tác trên Timesheet
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn phân quyền cụ thể của từng vị trí trên Base Timesheet. 1. Thao tác chung 2. Thao tác Bảng công trong Chu kỳ ...
Sun, 5 Tháng 3, 2023 tại 11:09 SA
Base Timesheet: Tạo chu kỳ tính công
Để thực hiện tạo chu kì tính công tại Base Timesheet bạn truy cập https://timesheet.base.vn/ hoặc chọn Base Timesheet trên thanh Menu app. Sau đó bạn thực h...
Wed, 31 Tháng 5, 2023 tại 7:31 CH
Base Timesheet: Cách thêm bảng công vào chu kỳ
Để thêm bảng công vào chu kỳ Timesheet, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập https://timesheet.base.vn/ hoặc chọn Base Timesheet trên thanh...
Thu, 1 Tháng 6, 2023 tại 2:12 SA
Base Timesheet: Cách thiết lập công thức lên Timesheet
Bạn truy cập vào https://timesheet.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Timesheet trên thanh menu app, sau đó làm theo hướng dẫn sau:  Bước 1: Chọn mục “Tùy chỉn...
Fri, 12 Tháng 4, 2024 tại 9:42 SA
Base Timesheet: Hướng dẫn cách viết công thức tính công trên Timesheet
Tham khảo các chính sách và gợi ý công thức tại link: https://cocctimesheet.bubbleapps.io/version-test
Fri, 12 Tháng 4, 2024 tại 9:35 SA
Base Timesheet: Cách thêm/bớt ca làm việc
Để thực hiện thêm/bớt ca làm việc tại Base Timesheet bạn truy cập https://timesheet.base.vn/ hoặc truy cập Base Timesheet tại menu app, sau đó thao tác theo...
Wed, 31 Tháng 5, 2023 tại 8:13 CH
Base Timesheet: Cách tạo Ca bổ sung
Bạn truy cập vào https://timesheet.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Timesheet trên thanh menu app, sau đó làm theo hướng dẫn sau. Bước 1: Vào "Chu kỳ ...
Tue, 30 Tháng 5, 2023 tại 10:52 SA
Base Timesheet: Cách xóa một chu kỳ
Để thực hiện xóa một chu kì tính công trong Base Timesheet, bạn truy cập link https://timesheet.base.vn/ hoặc app Base Timesheet tại menu app. Sau đó làm th...
Thu, 1 Tháng 6, 2023 tại 12:48 SA
Base Timesheet: Thêm quản lý từng lịch làm việc - Owner Timesheet
Trong những trường hợp công ty có nhiều lịch làm việc, mỗi lịch cần có nhân sự quản lý riêng >> có thể cài đặt quyền Quản lý lịch làm việc - Owner tim...
Thu, 1 Tháng 6, 2023 tại 1:24 SA