Base Timesheet

Base Timesheet: Tạo chu kỳ tính công
Để thực hiện tạo chu kì tính công tại Base Timesheet bạn truy cập https://timesheet.base.vn/ hoặc chọn Base Timesheet trên thanh Menu app. Sau đó bạn thực h...
Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 10:27 SA
Base Timesheet: Cách thiết lập công thức lên Timesheet
Đầu tiên bạn sẽ vào bằng cách chọn biểu tượng Base Timesheet ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://timesheet.base.vn/ Sau khi vào Base Timeshe...
Tue, 15 Tháng 3, 2022 tại 4:16 CH
Base Timesheet: Cài đặt ngày bắt đầu của mỗi chu kì
Để cài đặt ngày bắt đầu của mỗi chu kì tính công bạn vào Base Timesheet trên menu app hoặc truy cập https://timesheet.base.vn/. Sau đó bạn làm theo hướng dẫ...
Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 10:26 SA
Base Timesheet: Cách thêm/bớt ca làm việc
Để thực hiện thêm/bớt ca làm việc tại Base Timesheet bạn truy cập https://timesheet.base.vn/ hoặc truy cập Base Timesheet tại menu app. Bước 1: Bạn chọn &q...
Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 10:26 SA
Base Timesheet: Quy trình thực hiện hoàn thiện bảng công
Để thực hiện quy trình tính bảng công trong Timesheet bạn truy cập https://timesheet.base.vn/ hoặc app Base Timesheet trên Menu app. Sau đó, bạn chọn 1 bảng...
Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 10:28 SA
Base Timesheet: Cách mở khóa 1 bảng công
Bảng công sau khi hoàn thiện bạn muốn mở lại để thực hiện chỉnh sửa có thể mở khóa theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập Base Timesheet ở menu app hoặc http...
Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 10:28 SA
Base Timesheet: Xóa một chu kỳ
Để thực hiện xóa một chu kì tính công trong Base Timesheet bạn truy cập link https://timesheet.base.vn/ hoặc app Base Timesheet tại menu app. Sau đó làm the...
Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 10:29 SA
Base Timesheet: Cách chốt bảng công ở Timesheet (ca cố định) vào cuối kỳ lương
Bước 1: Đầu tiên bạn sẽ vào Timesheet bằng cách chọn biểu tượng Timesheet ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đườngdẫn https://timesheet.base.vn/ Bướ...
Tue, 15 Tháng 3, 2022 tại 3:34 CH
Base Timesheet: Thêm Quản lý từng lịch làm việc (Owner Timesheet)
Trong những trường hợp công ty có nhiều lịch làm việc, mỗi lịch cần có nhân sự thực hiện chấm công riêng có thể cài đặt quyền "Owner timesheet" ch...
Wed, 29 Tháng 6, 2022 tại 4:05 CH
Base Timesheet: Phân quyền thao tác trên Timesheet
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn phân quyền cụ thể của từng vị trí trên Base Timesheet. 1. Thao tác chung 2. Thao tác Bảng công trong Chu kỳ ...
Sun, 5 Tháng 3, 2023 tại 11:09 SA