Base Timesheet: Cách xóa một chu kỳ in

Sửa đổi trên: Thu, 1 Tháng 6, 2023 tại 12:48 SA


Để thực hiện xóa một chu kì tính công trong Base Timesheet, bạn truy cập link https://timesheet.base.vn/ hoặc app Base Timesheet tại menu app. Sau đó làm theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Chọn Chu kì tính công >> Đưa con trỏ chuột vào ký hiệu ... tại chu kỳ >> Xóa


Bước 2: Xác nhận xóa


Lưu ý:  Xóa chu kỳ tương đương với xóa tất cả bảng công và dữ liệu công được chỉnh sửa trong chu kỳ đó

>> Thao tác xóa không thể hoàn tác, bạn có thể chạy lại bảng công nhưng không thể khôi phục những dữ liệu đã chỉnh sửa thủ công trước đó

>> Vậy nên, xin hãy cân nhắc kỹ trước khi thao tác.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.