Base Timesheet: Cách thêm bảng công vào chu kỳ in

Sửa đổi trên: Thu, 1 Tháng 6, 2023 tại 2:12 SA


Để thêm bảng công vào chu kỳ Timesheet, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Truy cập https://timesheet.base.vn/ hoặc chọn Base Timesheet trên thanh Menu app 


Bước 2: Chọn "Chu kỳ tính công" >> Đưa con trỏ chuột vào ký hiệu ... tại chu kỳ >> Add Timesheet


Bước 3: Tick chọn 1 hoặc nhiều lịch làm việc mà cần tạo bảng công trong chu kỳ >> click "Done" khi đã chọn xong


Bước 4: Lưu lại 


>> Sau khi hệ thống ghi nhận thành công, bạn sẽ có các bảng công tương ứng với các lịch làm việc đó trong chu kỳ.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.