Base Timesheet: Cách thiết lập công thức lên Timesheet in

Sửa đổi trên: Fri, 12 Tháng 4, 2024 tại 9:42 SA


Bạn truy cập vào https://timesheet.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Timesheet trên thanh menu app, sau đó làm theo hướng dẫn sau: 


Bước 1: Chọn mục “Tùy chỉnh” -> Chọn “Workdays” -> Sau đó chọn “Tùy chỉnh công thức’’ ở phía trên góc phải.


            
Bước 2: Sau đó bạn thiết lập công thức vào bảng sau:

Giải thích một số khái niệm:

 • Shift_point: Số công của một ca
 • Day_point: Số công của một ngày
 • Deducation: Khoảng khấu trừ
 • Is_late: Đi trễCụ thể:

 1. Các biến chính Timesheet sử dụng để hiển thị, tính toán mà có thể tùy chỉnh
 2. Nút thêm biến phụ (phục vụ cho việc viết công thức biến chính dễ dàng hơn)
 3. Vùng điền công thức trung gian
 4. Các biến mặc định của hệ thống có thể sử dụng.
 5. Vùng điền công thức cuối cùng


Ví dụ:

Công ty có chính sách và quy định giờ  giấc làm việc như sau:

 • Thời gian làm  việc: 08:30 - 12:00  và 13:30 - 18:00

 • Tính phạt nếu nhân sự đi làm muộn từ 0–15p. 

 • Nếu muộn từ 15p – 1h sẽ trừ nửa công ca làm.

 • Nếu muộn quá 1h sẽ không tính công.

=> Xác định công thức tính ca đi muộn, khoảng khấu trừ nếu đi muộn và công thức tính công của một ca.

Phân tích bài toán

 • Thời gian làm  việc: 08:30 - 12:00  và 13:30 - 18:00: Checkin và checkout đúng quy định => 1 công
 • Tính phạt nếu nhân sự đi làm muộn từ 0–15p: Thời gian checkin phải nhỏ hơn hoặc bằng thời gian quy đinh + 15p

           =>  Vẫn được tính 1 công nhưng bị phạt ( khấu trừ )

 • Nếu muộn từ 15p – 1h sẽ trừ nửa công ca làm: Thời gian checkin trễ từ phút thứ 16 đến phút thứ 60 ( checkin lớn hơn 15p và nhỏ hơn hoặc bằng 60p so với thời gian quy định )

           => Chỉ được tính nữa ca

 • Nếu muộn quá 1h sẽ không tính công:  Thời gian check in lớn hơn 60p so với giờ quy định

           => Tính 0 công 

1. Xác định ca đi làm muộn:


Giải nghĩa: Ca đi làm muộn là ca có thời gian chấm công (biến: checkin) sau thời gian quy định bắt đầu ca của công ty (shift_from).
=> Công thức đi muộn: checkin > shift_from


2. Xác định phần khấu trừ (hay phạt):

Công quy định sẽ tính phạt nếu nhân sự đi làm muộn từ 0–15p.
=> Nghĩa là nếu đi làm sau giờ quy định và trễ không quá 15 phút so với giờ quy định thì sẽ tính phạt.
 Do vậy: Công thức giảm trừ ở đây sẽ kiểm tra đồng thời 2 điều kiện:

 • Ca đi làm muộn: Checkin > shift_from
 • Đi muộn không quá 15p so với giờ quy định: Checkin <= shift_from + 15*60 (15 phút * 60 giây)

Đầu tiên ra sẽ dùng hàm And để kiểm tra 2 điều kiện trên. Sau đó, dùng hàm điều kiện If căn cứ vào đây để đưa ra con số kết quả: “1” điểm giảm trừ nếu đi muộn từ 0 – 15p và “0” nếu đi đúng giờ hoặc đi muộn quá 15p.


Giải nghĩa: Nếu nhân sự checkin sau (lớn hơn) giờ quy định và thời gian checkin này sẽ nhỏ hơn hoặc bằng thời gian quy định thì được tính là 1 khấu trừ. Nếu đúng giờ hoặc muộn quá 15p sẽ trả về 0.


=>  Công thức khấu trừ:

            IF(AND(checkin > shift_from;checkin <= shift_from + 15*60);1;0)

3. Xác định công làm việc (shift_point)

* Xác định cách tính 1 công 
Theo quy định để được tính 1 công  bạn cần phải nằm 1 trong 2 trường hợp sau:

 • Đi làm đúng giờ: Checkin và checkout đúng quy định 
 • Đi trễ không quá 15p và checkout đúng quy định.

=> Để được tính 1 công bạn phải checkin trễ không quá 15p và checkout đúng giờ 
Chúng ta có thể  thiết lập 1 biến phụ:

 • Checkout đúng giờ: Giờ chấm công cuối ca (checkout) > giờ kết thúc ca (shift_to)

=>  Checkout_dung_giocheckout >shift_to* Xác định cách tính  nữa công  và không công
Trường hợp nữa công chúng ta kiểm tra 3 điều kiện:

 • Chấm công trễ 15p: checkin – shift_from >= 15*60 (15 phút * 60 giây)
 • Chấm công trễ không quá 1h: checkin – shift_from < 60*60
 • Chấm công cuối ca đúng quy định

Từ đó, kết quả trả về là 0.5 (tính nửa công) nếu không phù hợp với điều kiện trên thì trả về 0 ( tính không công)

Ta có thể thiết lập 1 biến phụ:

        => Nua_cong:  

IF(AND(checkin - shift_from) >= 15*60;
             (checkin - shift_from) < 60*60;checkout_dung_gio;0,5;0Cuối cùng, chúng ta sẽ thiết lập công thức chính qua việc kiểm tra 2 điều kiện:

 • Chấm công trễ không quá 15p: checkin < shift_from + 15*60
 • Chấm công cuối ca đúng quy định

Nếu thỏa mãn 2 điều kiện trên sẽ trả về 1 công, hoặc nếu vi phạm sẽ tiếp tục kiểm tra đến công thức Nua_cong để trả về kết quả 0.5 công nếu không đúng với điều kiện nữa ca sẽ không tính công.

=> Số công của một ca:

IF(AND( checkin<shift_from + 15*60, checkout_dung_gio);1;nua_cong)


**Lưu ý

 • Sau khi thiết lập mỗi công thức bạn chọn “Lưu lại” ở góc dưới bên phải để lưu lại công thức vừa cập nhật nhé!          

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.