Base Timesheet: Cách tạo Ca bổ sung in

Sửa đổi trên: Tue, 30 Tháng 5, 2023 tại 10:52 SA


Bạn truy cập vào https://timesheet.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Timesheet trên thanh menu app, sau đó làm theo hướng dẫn sau.


Bước 1: Vào "Chu kỳ tính công" >> Click chọn vào Bảng công mà bạn cần tạo Ca bổ sung.


Bước 2: Chuyển bảng công tới Bước 2 - Chỉnh sửa lịch làm việc. Tại bước này mới có thể tạo Ca bổ sung


Bước 3: Chọn "Phân công ca bổ sung" >> "Tạo mới"


Bước 4: Điền thông tin chi tiết ca >> Lưu lạiLưu ý: 

+ Assigners: Người được phân ca bổ sung này - Bạn tag @username thành viên, có thể phân cho nhiều người cùng lúc.

+ Bắt buộc đi làm: Nếu tick thì công ca bổ sung này sẽ được tính vào công chuẩn >> Nếu nhân sự được phân ca mà lại không đi làm, họ sẽ bị tính không đủ công cho chu kỳ đó.

+ Nếu phân ca qua đêm, tick chọn "This is a cross-day (overnight) shifft" >> Điền số giờ +24. VD ca 22h - 5h sáng, điền: 22:00 - 29:00

+ Thành viên được phân ca bổ sung cũng sẽ không tạo được đơn Timeoff cho ca làm việc đó.


Sau khi lưu, bạn sẽ có danh sách các ca bổ sung cho từng thành viên như sau:Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.